Dlouhodobé školení pro pracovníky s mládeží

Školení Marker CS je dlouhodobá vzdělávací aktivita pro pracovníky s mládeží, kteří připravují projekty, školení, semináře, či pravidelné aktivity, a chtějí zlepšit jejich kvalitu. Skládá se ze tří pobytových fází a praxe mezi nimi. Školení podpoří účastníky v tom, aby jejich aktivity byly kvalitně připravené, zrealizované a vyhodnocené, pomůže jim získat sebejistotu, utřídit si znalosti a zjistit, kam se dál chtějí ubírat.
Školení je akreditované v rámci Ministerstva ŠVVŠ SR a MŠMT ČR. Co to pro účastnika znamená, čti zde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marker CS: Super!
 

Témata a cíle

Našim záměrem je přispět ke zvýšení kvality NFV v práci s mládeží v ČR a SR skrze zvýšení kompetencí pracovníků s mládeží

Cíle zaměřené na účastníky

– Porozumějí logice tvorby vzdělávací aktivity

– Budou schopní s podporou kvalitně naplánovat, zrealizovat a vyhodnotit neformálně-vzdělávací aktivity

– Prohloubí své kompetence spojené s prací se skupinou (skupinová dynamika, prezentace, facilitace)

– Porozumějí pravidlům osobní zpětné vazby a budou ji umět využívat v praxi

– Uvědomí si význam a seznámí se s vhodnými nástroji propagace aktivit a šíření jejich dopadu (DEOR)

– Uvědomí si svůj výchovný přístup (včetně etického) při práci s mládeží

– Porozumějí novým trendům vedoucím ke zkvalitňování práce s mládeží a začnou je zavádět do své praxe (inkluze, kvalita atd.)

– Budou schopní využít nabyté kompetence ke zlepšení kvality aktivit ve své organizaci

Témata školení

– Vzdělávací aktivita, její stavba a proces učení

– Projektová logika

– Hodnocení vzdělávací aktivity

– Metody a techniky neformálního vzdělávání

– Individuální a skupinová zpětná vazba

– Skupinová dynamika a práce se skupinou

– Facilitace a vedení skupiny

– Prezentační dovednosti

– Propagace

– Trendy v práci s mládeží

– Kvalita v práci s mládeží

Program a termíny

Program je rozdělen do tří fází, každá kombinuje teorii s praxí. Jednotlivé fáze se zaměřují na několik oblastí dovedností ve vedení aktivit. V mezifázích si to, co se účastníci a účastnice naučí, zkouší za podpory školitelů v praxi.
 • 1. fáze školení: 2. - 6.11.2016 v ČR

  Otevření témat zásadních pro dlouhodobé školení (neformální vzdělávání, analýza potřeba a projektová logika, styly učení a Kolbův cyklus, zpětná vazba)

 • 1. mezifáze

  Reflexe vlastní praxe v souvislosti s tématy, jež byla představena během první fáze školení. Analýza potřeb a stavu v rámci své práce (cílová skupina, organizace).

 • 2. fáze školení: 14. - 19.2.2017 na Slovensku

  Stanovení vzdělávacích cílů, logika vzdělávací aktivity, skupinová dynamika, debriefing, prezentační dovednosti, facilitace.

 • 2. mezifáze

  Hlavní praxe - účastníci si vyzkouší znalosti, dovednosti a postoje nabyté na předchozích dvou fázích školení v praxi ve svých aktivitách s mládeží

 • 3. FÁZE ŠKOLENÍ: 14. - 18.6.2017 v ČR

  Hodnocení vzdělávací aktivity, dopad aktivit a šíření výsledků, etika a kvalita v práci s mládeží, politika mládeže.

Školení je dlouhodobé, proto je důležité počítat s tím, kolik času mu budeš muset věnovat. Celkem Ti Marker CS zabere 30 dní v rozmezí listopad 2016 až červenec 2017. Kromě školení bude čas sloužit k samostudiu, praxi, podpoře a zpětné vazbě ze strany školitelů a vzájemné podpoře v rámci skupiny.

Pobytová školení (včetně cesty na místo školení a zpět domů) – 5 dnů (1. fáze), 6 dnů (2.fáze), 5 dnů (3.fáze)

Praxe mezi jednotlivými fázemi (včetně přípravy, realizace a vyhodnocení), může se jednat např. o workshop ve škole, půl denní či denní školení pro dobrovolníky, atd.) – 6 dnů

Samostudium a domácí příprava – 2 dny před prvním školením, 2 dny mezi 1. a 2. školením, 2 dny mezi 2. a 3. školením, 2 dny po skončení celého cyklu

Náš TÝM

Zkušenosti účastníků předchozích ročníků

Marker CS 2016 staví na zkušenostech ze dvou předcházejících ročníků projektu: Vypsaná fixa a Marker CS 2015. Přečtěte si co o projektu říkají jejich účastníci.

Aktuality v projektu Marker CS

Co je nového? Co se událo, a co chystáme?