Dlouhodobé školení pro pracovníky s mládeží

Témata a zaměření

Školení Marker CS je dlouhodobý vzdělávací program pro pracovníky s mládeží či sociální pracovníky, kteří připravují pravidelné aktivity, projekty, či školení a chtějí zlepšit jejich kvalitu. Skládá se ze tří pobytových fází a praxí mezi nimi. Školení podpoří účastníky v tom, aby jejich aktivity byly kvalitně připravené, zrealizované a vyhodnocené, pomůže jim získat sebejistotu, utřídit si znalosti a zjistit, kam se dál chtějí ubírat.

Našim záměrem je přispět ke zvýšení kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží v ČR a na Slovensku skrze zvýšení kompetencí pracovníků s mládeží

Vzdělávací aktivity

Logická stavba vzdělávací aktivity, její zacílení, hodnocení a proces učení; metody a techniky neformálního vzdělávání.

Práce se skupinou

Individuální a skupinová zpětná vazba; skupinová dynamika; facilitace a vedení skupiny; prezentační dovednosti.

Práce s mládeží

Propagace a šíření výsledků; inovace, trendy, kvalita a etika v práci s mládeží; politický rámec práce s mládeží.

Školení je akreditováno v rámci Ministerstva ŠVVŠ SR a MŠMT ČR.
Přečti si, co to pro účastníky znamená.

Program a termíny

Program je rozdělen do tří fází, každá kombinuje teorii s praxí. Jednotlivé fáze se zaměřují na několik oblastí dovedností ve vedení aktivit. V mezifázích si to, co se účastníci a účastnice naučí, zkouší za podpory školitelů v praxi.

Aktuálně školení běží, přihlašování na další rok spustíme během roku 2020. Chcete-li se přihlásit, níže na stránce najdete odkaz na formulář, díky jehož vyplnění Vás informujeme, jakmile bude přihlašování otevřeno.

  • Reflexe vlastní praxe v souvislosti s tématy, jež byla představena během první fáze školení. Analýza potřeb a stavu v rámci své práce (cílová skupina, organizace). Před další fází bude úkolem účastníků reflexe vlastní praxe v souvislosti s tématy, jež byla představena během první fáze školení. Analýza potřeb a stavu v rámci své práce (cílová skupina, organizace).

  • Stanovení vzdělávacích cílů, logika vzdělávací aktivity, skupinová dynamika, debriefing, prezentační dovednosti, facilitace. Po 2. fázi nastane čas na hlavní praxi - Hlavní praxe - účastníci si vyzkouší znalosti, dovednosti a postoje nabyté na předchozích dvou fázích školení v praxi ve svých aktivitách s mládeží.

  • Uzavření předchozích témat a relfexe praxe, hodnocení vzdělávacích aktivit, etika, kvalita a trendy v práci s mládeží, politický kontext práce s mládeží, uzavření školení.

Školení je dlouhodobé, proto je důležité počítat s tím, kolik času mu budeš muset věnovat. Celkem Ti Marker CS zabere 30 dní v rozmezí cca 7 měsíců. Kromě školení bude čas sloužit k samostudiu, praxi, podpoře a zpětné vazbě ze strany školitelů a vzájemné podpoře v rámci skupiny.

Pobytová školení (včetně cesty na místo školení a zpět domů) – 5 dnů (1. fáze), 6 dnů (2.fáze), 5 dnů (3.fáze)

Praxe mezi jednotlivými fázemi (včetně přípravy, realizace a vyhodnocení), může se jednat např. o workshop ve škole, půl denní či denní aktivita pro dobrovolníky, atd.) – 6 dnů

Samostudium a domácí příprava – 2 dny před prvním školením, 2 dny mezi 1. a 2. školením, 2 dny mezi 2. a 3. školením, 2 dny po skončení celého cyklu.

Náš TÝM

Zkušenosti účastníků předchozích ročníků

Marker CS staví na zkušenostech ze čtyř předcházejících ročníků projektu: Vypsaná fixa, Marker CS 2014/15, 2016/17 a 2018. Přečtěte si, co o projektu říkají jejich účastníci.