17.8.2016

Jolana Dočkalová

Neformálnímu vzdělávání v práci s mládeží se věnuje téměř dvacet let, a to v česko-slovenském i evropském kontextu. V České národní agentuře Mládež v rámci Evropských vzdělávacích programů koordinovala Evropskou dobrovolnou službu, poté spoluzaložila a metodicky podporovala externí sítě školitelů, regionálních konzultantů, hodnotitelů projektů a akreditorů zapojených organizací  či koučů mládežnických iniciativ. Několik let v agentuře vedla mezinárodní vzdělávací strategii. Od roku 2003 se věnuje lektorské činnosti, mezi oblíbená témata patří metodologie neformálního vzdělávání, interkulturní učení, výchova k lidský právům, řešení konfliktů, strategické plánování, školení školitelů, školení hodnotitelů či budování kapacit organizací a koučink. Dnes spolupracuje s řadou institucí a podílí se zajímavých projektech v různých rolích. Například pro Dům zahraniční spolupráce metodicky vede síť akreditorů doborovolnických projektů, pro Nadaci VIA facilituje diskuse v projektu Nebojme se komunální politiky.  Baví ji práce s učiteli, několikrát ročně školí kurz Úvod do koučování v pedagogické praxi, který je akreditován MŠMT. Je spoluzakladatelkou a projektovou manažerkou Asociace neformálního vzdělávání

Kromě práce ji baví věnovat se osobnímu rozvoji, v současné době je v dlouhodobém   výcviku pro pokročilé kouče Creative Gestalt. Ve volném čase ráda sleduje nové vzdělávací trendy, fandí Scioškole, kterou navštěvují její děti. Relaxuje hlavně v přírodě, toulkami po horách nebo běháním po lesích či v bílé stopě.