12.11.2017

Júlia Holaňová

Júlia Holaňová

S neformálnym vzdelávaním sa prvý krát stretla na kurze 5element, ktorého cieľom je porovnanie zážitkovej pedagogiky a neformálneho vzdelávania. Táto oblasť ju natoľko upútala, že hľadala ďalšie možnosti vlastného rozvoja v nej. A tak sa dostala ku školeniu Marker CS, ktoré absolvovala ako účastníčka v rokoch 2016/2017. Poznatky z oboch vzdelávacích prístupov zúžitkováva najmä v organizácii Outward Bound Slovensko,v ktorej pôsobí od roku 2016. V práci s deťmi a mládežou sa pohybuje už približne 8 rokov ako dobrovoľnícka vedúca letných detských táborov a posledné tri roky a vedúca mládežnickej skupiny. Vo voľnom čase najradšej lozí po skalách a cestuje „na punk“, také je majiteľkou najkrajšieho tetovania na svete.