18.6.2016

Lenka Polcerová

Na první výměně mládeže byla v roce 2003 v Maďarsku, a projektů zaměřených na neformální vzdělávání se od té doby nepustila. Začala aktivně organizovat mezinárodní i lokální projekty s občanským sdružením United Games of Nations. Absolvovala mj. Evropský kongres mládeže ve Slovinsku (2009) a vedla regionální setkání na Světovém kongresu mládeže v Turecku (2010). Tři roky pracovala na České národní agentuře programu Mládež v akci, kde se koncepčně věnovala neformálnímu vzdělávání, organizovala mnohá školení zaměřená na podporu kvality projektů i práce s mládeží. V této práci aktuálně pokračuje na dvou frontách – jako předsedkyně Asociace neformálního vzdělávání koordinuje činnost organizace v oblasti podpory pracovníků s mládeží (pořádání školení, včetně úspěšného Marker CS) a v organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit pracuje se vzděláváním dobrovolníků. Kromě práce fandí férovému fotbalu.