18.6.2016

Monika Novosádová


MoniPráci s mládeží a neformálnímu vzdělávání se věnuje o
d roku 1996. Byla zapojena do organizací zaměřených na podporu a rozvoj dětí a mladých lidí (například International Young Naturefriends, European Youth Forum, Duha – sdružení dětí a mládeže) na národní a mezinárodní úrovni včetně zapojení do tvorby politiky mládeže. Od roku 2005 pracuje jako školitelka v oblasti neformálního vzdělávání v práci s mládeží na národní a mezinárodní úrovni. Věnuje se tématům spojeným s řízením projektů a organizací, zapojováním dobrovolníků, komunikace a konflitky apod. V posledních letech se více zaměřuje na metodologickou podporu práce s mládeží z hlediska vzdělávání, využívání různých přístupů a nástrojů včetně využití ritálů a komunitních způsobů komunikace. Posledních několik let koučuje, včetně dlouhodobé podpory Festivalu animovaného filmu Fest Anča. Je ve výcviku taneční a pohybové terapie. Ve volném čase se baví tancem, knihami a filmy, se skupinou kamarádů je v procesu tvorby prostoru pro spolutvorbu a inspiraci, jehož součástí bude i kavárna a kadeřnictví.