18.6.2016

Monika Novosádová


Práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání se věnuje od roku 1996. Byla zapojena do organizací zaměřených na podporu a rozvoj dětí a mladých lidí (například International Young Naturefriends, European Youth Forum, Duha – sdružení dětí a mládeže) na národní a mezinárodní úrovni včetně, byla aktivní i v tvorbě politiky mládeže. Od roku 2005 pracuje jako školitelka. Věnuje se tématům spojeným s řízením projektů a organizací, strategickým plánováním, zapojováním dobrovolníků, apod. V posledních letech se více zaměřuje na metodickou podporu práce s mládeží z hlediska vzdělávání, využívání různých přístupů a nástrojů včetně využití rituálů a komunitních způsobů práce. Ukončila výcvik taneční a pohybové psychoterapie, tři roky vedla terapeutickou skupinu v psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Od listopadu 2016 pracuje jako programová manažerka v Nadaci Via, kde pracuje na vzdělávacích programech. Ve volném čase se baví tancem, knihami a filmy. V říjnu 2019 začala studovat obor supervize ve zdravotnických a sociálních zařízeních na FHS UK.