Marker pre pracovníkov s mládežou

O školení

Školenie Marker je dlhodobé školenie pre pracovníkov s mládežou či sociálnych pracovníkov, ktorí pripravujú pravidelné aktivity, projekty či školenia a chcú zlepšiť ich kvalitu. Skladá sa z troch pobytových fáz a praxe medzi nimi. Školenie podporí účastníkov v tom, aby ich aktivity boli kvalitne pripravené, zrealizované a vyhodnotené, pomôže im získať sebaistotu, utriediť si znalosti a zistiť, kam sa chcú ďalej uberať.

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v Českej republike a na Slovensku prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov s mládežou.

 

Témy školenia

Vzdelávacia aktivita krok za krokom

 • Ako efektívne postaviť vzdelávaciu aktivitu? 
 • Ako zisťovať situáciu a potreby našej cieľovej skupiny? 
 • Ako nastavovať vzdelávacie ciele?
 • Ako voliť a používať vhodné metódy a techniky?
 • Ako vzdelávanie prispôsobiť rôznym štýlom učenia sa?
 • Ako postaviť hodnotenie vzdelávacích aktivít?
 
 

Práca s ľuďmi

 • Ako pracovať s osobnou spätnou väzbou? 
 • Ako rozumieť skupinovým procesom? 
 • Ako facilitovať skupinu k efektívnemu učeniu? 
 • Ako zrozumiteľne prezentovať?

Kontext
práce s mládežou

 • Čím žije dnešná mladá generácia
 • Aké miesto má etika v práci s mládežou?
 • Čo znamená výraz politika mládeže a ako súvisí s praxou? 
 • Čo sa deje v oblasti kvality?
 • Aké inovatívne prístupy prichádzajú
 • Ako zvýšiť dopady svojej práce?

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Čo to znamená?

Dlhodobé školenie Marker CS určené pre pracovníkov s mládežou je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 282/2008 Z. z.o podpore práce s mládežou.

Znamená to, že školenie Marker CS spĺňa štandardy kvality vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania (kvalita garanta a lektorov, relevancia programu pre cieľovú skupinu, ciele programu v prepojení na metodiku, ktorá musí spĺňať princípy neformálneho vzdelávania a podobne).

Zároveň účastníci, ktorí úspešne absolvujú školenie Marker CS získajú doklad/ certifikát MŠVVaŠ SR o získanej odbornej spôsobilosti v oblasti práce s mládežou, čo napomáha vytvárať povedomie o prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu nadobudnutých kompetencií zo strany vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a verejnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci k provádění vzdělávacího programu „Marker CS – dlouhodobé školení pro pracovníky s mládeží“ na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

Školení Marker CS bylo posouzeno jako kvalitní vzdělávací program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit. To znamená, že čeští účastníci, kteří absolvují školení Marker CS, (zejm. pedagogy volného času), mají právo na obdržení certifikátu o absolvování akreditovaného programu v celkovém objemu 117 hodin (99 hodin školení a 18 hodin praxe). Toto potvrzení prokazuje odbornou způsobilost absolventa programu na poli vzdělávacích aktivit v práci s mládeží.

Piliere školenia

Dlhodobý koncept

Marker je komplexné školenie, ktoré sa neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou venuje naozaj do hĺbky. V logickej nadväznosti pokrýva množstvo tém, ktoré však potrebujú svoj čas a skúšanie v praxi, na to, aby sa usadili. Dlhodobé školenie však bude mať na tvoju prácu dlhodobý dopad a prinesie ti zmeny na viacerých úrovniach.

Podporná atmosféra

Účastníkov Markeru starostlivo vyberáme tak, aby sa na školení zišla pestrá skupina ľudí, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach práce s mládežou na rôznych pozíciách a majú odlišné množstvo skúseností. Už len skupina samotná tak bude zdrojom veľkej inšpirácie a vzájomnej podpory. Celým procesom školenia bude sprevádzať skúsený tím školiteľov, ktorí sa ti budú snažiť odovzdať čo najviac zo svojho know-how a zároveň ťa naplno podporovať v tvojom procese učenia sa.

Skúšanie
v praxi

Dôležitým elementom Markeru je, že to, čo sa naučíš, si budeš môcť prakticky vyskúšať či už priamo na školení alebo vo svojej vlastnej praxi v jednotlivých medzifázach. Počas školenia tak budeš môcť pracovať so svojimi vlastnými skúsenosťami a zážitkami z praxe.

Osobná
aktivita

Zodpovednosť za to, čo sa na školení naučíš, leží ako na našich, tak aj aj na tvojich pleciach. Marker je školenie, ktoré si bude vyžadovať tvoju osobnú aktivitu a nasadenie v celom procese. Je potrebné s tým počítať.

Program a termíny

0
dní
0
mesiacov

Program školenia je rozdelený do troch fáz, pričom každá kombinuje teóriu s praxou. Jednotlivé fázy sa zameriavajú na niekoľko oblastí zručností vo vedení aktivít. V medzifázach si to, čo sa účastníci a účastníčky naučia, skúšajú s podporou školiteľov v praxi.

Školenie je dlhodobé, preto je dôležité počítať s tým, koľko času mu budeš musieť venovať. Celkom ti MarkerCS zaberie 31 dní v rozmedzí cca 7 mesiacov. Tento čas okrem školenia zahŕňa samoštúdium, prax, podporu a spätnú väzbu od školiteľov a vzájomnú podporu v rámci skupiny.

 • 14 dní – pobytové školenia (vrátane cesty na miesto školenia a naspäť domov) – 5 dní (1. fáza), 5 dní (2.fáza), 4 dni (3.fáza)
 • 6 dní – prax medzi jednotlivými fázami (vrátane prípravy, realizácie a vyhodnotenia), môže ísť napr. o workshop v škole, poldennú či dennú aktivitu pre dobrovoľníkov a i.) 
 • 3 dni – online vzdelávanie 
 • 8 dní – samoštúdium a domáca príprava: 2 dni pred prvým školením, 2 dni medzi 1. a 2. školením, 2 dni medzi 2. a 3. školením, 2 dni po skončení celého cyklu.

1.fáza

16.-20.6.
2021

Bzince pod Javorinou
(SR)

2.fáza

19.-23.10.
2021

Olomouc
(ČR)

3.fáza

19.-22.1.
2022

Ochoz u Brna
(ČR)

Tím školenia MarkerCS

Monika Novosádová
Školiteľka
Michaela Vyležíková
Školiteľka
Jolana Dočkalová
Jolana Dočkalová
Školiteľka
Světlana Offermann
Koordinátorka
Tomáš Pešek
Školiteľ
Lenka Polcerová
Koordinátorka

Čo hovoria o Markri jeho bývalí účastníci?

Jana Ďaďová

Jana Ďaďová
Sokratov inštitút

Jedinečné školenie pre prácu s mládežou, ktoré ťa posunie osobnostne, profesionálne aj ľudsky. Zmení tvoje postoje k mládeži, dá ti individuálnu podporu, nástroje a teoreticky aj prakticky ťa naučí kvalitne a zmysluplne pripraviť, viesť a zhodnotiť vzdelávacie aktivity.

Radoslav Grivalský
OZ VIAC

„Veľa muziky za málo peňazí“ – v relatívne krátkom čase človek do značnej hĺbky spozná všetky aspekty, zmysluplnosť a potrebu ozajstnej kvality v rámci práce s mládežou. Avšak toto školenie dokáže násobne zefektivniť prístup a zvýšiť kvalitu aj v akekoĺvek inej oblasti mimo práce s mládežou. Samozrejme, ak je človek ochotný učiť sa a rásť, lebo čo nič nestojí, za nič nestojí.

Zuzana Ševčíková

Zuzana Ševčíková
Trenčianske centrum mládeže

Na Marker CS zistíš, čo je pre mladých ľudí potrebné a zažiješ témy, ktoré môžeš využiť v práci s mladými ľuďmi. Vzdelávanie je náročné, ale otvorené pre tých, ktorí chcú kvalitu využiť vo svojej práci.

Ondra Toth

Účast na Markeru jsem z počátku vnímal jako každý další jiný kurz – „něco se naučím a poznám fajn lidi.“ Rok po skončení ale vnímám hodnotu tohoto kurzu zcela jinak. Marker mě ovlivnil na mnoha rovinách, ať v práci s mládeží, na jiných profesních, dokonce i na osobní rovině. Osobně mám za sebou mnoho dobrých školení, ale Marker je pro mě naprostá jednička! Díky organizátorům a všem kdo zvažují účast vřele doporučuji

Kristýna Mikésková
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice

Chceš poznat, kdo opravdu jsi v roli pracovníka s mládeží? Chceš se naučit pracovat hloubkově, uvědoměle a efektivně? Jdi do Markeru!

Prihláška a podmienky účasti

MarkerCS má kapacitu 25 účastníkov (12 z ČR a 13 zo SR). Každá prihláška bude posudzovaná minimálne 3 rôznymi členmi tímu, ktorí sa následne dohodnú, či je záujemca/záujemkyňa vhodným kandidátom. Ak budeš vybratý/á, podpíšeme s tebou zmluvu, v ktorej potvrdíš svoju účasť na školení MarkerCS. Zmluva bude ošetrovať aj prípad neúčasti. Viac v sekcii podmienky účasti.

Školenie je pre teba, ak:

 • Máš viac ako 18 rokov
 • Si zo Slovenska alebo z Českej republiky
 • Pracuješ s mládežou (13 – 25 rokov) aspoň 2 roky
 • Potrebuješ pre svoju prácu základy pre tvorbu, realizáciu a vyhodnotenie neformálno vzdelávacích aktivít v práci s mládežou 
 • Máš chuť sa inšpirovať a si pripravený/á experimentovať
 • Máš priestor využiť skúsenosti zo školenia vo svojej praxi
 • Si schopný/á sa zúčastniť celého školenia – troch pobytových častí a praxe medzi nimi
 • Máš podporu svojej organizácie – sme taktiež otvorení možnosti prísť v tandeme (dvaja ľudia z jednej organizácie)

Pre koho školenie nie je:

 • Pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s vedením aktivít
 • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť všetkých fáz školenia
 • Pre tých, ktorí nie sú schopní zrealizovať prax v medzifázach
 • Pre tých, ktorých hlavným cieľom je stať sa profesionálnymi lektormi

Podmienky
účasti

Nie je možné prísť na školenie neskôr alebo odísť predčasne. Podrobnosti k dĺžke jednotlivých častí a časovému rozsahu sú v sekcii Program a termíny. 

Na školenie sa nám podarilo získať grant z programu Erasmus+, vďaka ktorému môžeš za Marker zaplatiť iba 150 (pri najnižšej sume). Reálna cena školenia bez grantovej podpory je 1700 /osoba.

Prečo dávame možnosť zvoliť si výšku účastníckeho poplatku?

Pri minimálnom účastníckom poplatku 150  vieme celé školenie realizovať v štandardnej kvalite. Ak sa však rozhodneš zaplatiť akúkoľvek vyššiu sumu, podporíš nás v tom, aby sme mali väčšiu slobodu v inovovaní obsahu školenia ako aj v praktickom zabezpečení. Zároveň tým investuješ do svojho rozvoja a aj svojím finančným príspevkom vyjadríš spoluzodpovednosť za svoje vzdelávanie.

Ak by si sa rozhodol/a zaplatiť 300 , je to ako by ťa jedna fáza školenia vyšla na 100 € (za čo by si dostal/a 4 až 5 dňový pobyt s ubytovaním, stravou, preplatenými cestovnými nákladmi, celodenným vzdelávacím programom a podporou v medzifáze).

Všetkých účastníkov však vnímame rovnocenne, bez ohľadu na to, akú sumu chceš/môžeš zaplatiť.

 • Poplatok je nutné uhradiť s podpisom zmluvy, teda po tom, ako budeš vybraný/á. 
 • V prípade, ak sa rozhodneš zaplatiť poplatok vyšší ako 150 €, je možné sa dohodnúť na rozdelení poplatku na viacero menších častí.
 • Zaplatenie poplatku znamená, že všetky ďalšie náklady spojené s tvojím pobytom na troch fázach školenia (ubytovanie, strava, program, materiály) sú hradené. 
 • Pre českých účastníkov bude poplatok prepočítaný na CZK podľa aktuálneho kurzu v deň, kedy bude účastník vybraný. V súčasnosti je to približne 3850 až 7700 Kč (podľa výšky poplatku). 

Pokiaľ je účastnícky poplatok jedinou prekážkou tvojej účasti, ozvi sa nám emailom, dohodneme sa.

Cestovné náklady sa preplácajú po každej fáze školenia.

 • Preplácame cestovné náklady vo výške 2. triedy hromadnej dopravy (vlak alebo autobus) na základe originálov cestovných lístkov. 
 • Ak pôjdeš autom a budeš brať minimálne 2 ďalších účastníkov/účastníčky, ozvi sa nám a dohodneme sa na špeciálnom vyúčtovaní cestovných nákladov. Ak pôjdeš autom sám/sama alebo len s 1 človekom, každému z vás preplatíme náklady vo výške cestovného 2. triedy hromadnej dopravy (cenu zistíme podľa www.cp.sk alebo u dopravcu).

Prípadné náklady v medzifázach závisia od tvojej kreativity. 

Ak účastník/účastníčka zruší svoju účasť a v zozname náhradníkov sa nenájde náhrada, bude musieť uhradiť storno poplatok. Jeho výšku budeme v prípade potreby riešiť individuálne. Dôvodom storno poplatku je fakt, že pri neúčasti bez nájdenia náhradníka sú všetky náklady na účastníka automaticky vrátené naspäť poskytovateľovi grantu a vzniknutú škodu tak nie je možné z grantu pokryť. 

Prihlasovanie

Deadline na prihlásenie je 28.2.2021.

V prípade potreby doplnenia skupiny vhodnými účastníkmi sa otvorí druhé kolo prihlasovania s deadlinom 31.3.2021. 

Prihlásení záujemcovia dostanú informáciu o výsledkoch výberu približne do 14 dní od ukončenia prihlasovania. 

V prípade otázok sa môžeš obrátiť na svetlana.offermann@youthwatch.sk