4.10.2019

Světlana Offermann

Je aktívny mladý človek a od roku 2003 aktívne pôsobí v rôznych neziskových organizáciách venujúcim sa práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Za toto obdobie mala možnosť participovať na rôznych dobrovoľníckych projektoch a aktivitách od lokálneho charakteru až po medzinárodný rozmer. Bola predsedníčkou a podpredseníčkou mládežníckej organizácie a pracovala ako projektová manažérka na projektoch na podporu a rozvoj práce s mládežou na Slovensku spolufinancovaných Euróspkym sociálnym fondom. V roku 2011 získala ocenenie Dobrovoľník roka v oblasti práce s deťmi a mládežou. Doma sa cíti najmä v téme neformálneho vzdelávania, čomu sa venovala aj profesne v nadnárodnej spoločnosti.