18.6.2016

Tomáš Pešek

Už takmer 20 rokov sa venuje zážitkovej pedagogike (v organizácii PLUSKO na Slovensku a od 2010 aj v Prázdninovej škole Lipnice v ČR). Posledné roky spoločnému projektu týchto organizácií – kurzu pre mladých mužov na prahu dospelosti Transition (www.transition.qvkurz.cz) Od roku 2003 pôsobí ako školiteľ v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni v rôznych témach (interkultúrne učenie, riešenie konfliktov, školenia školiteľov, koučing). V minulosti koordinoval pre IUVENTU tvorbu viacerých kľúčových dokumentov (Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021) a bol členom viacerých expertných pracovných skupín (napr. expertná skupina Európskej komisie pre oblasť systémov kvality v práci s mládežou). 9 rokov predsedal Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou. Je členom predsedníctva dvoch organizácií, YouthWatch (www.youthwatch.sk) a ICF (www.icf.sk).  Popri vzdelávaniu sa venuje aj koučovaniu tímov a jednotlivcov, primárne v neziskovom sektore a rozvoju koučovacieho prístupu v práci s mladými ľuďmi. Zároveň pôsobí v mnohých zaujímavých projektoch (www.sokratovinstitut.sk, www.komenskehoinstitut.sk, www.butterflyeffect.sk, https://stcmicrosoft.azurewebsites.net) Má rád dlhodobé vízie, časté pobyty v prírode, humor, hudbu, kreativitu, prácu s ľuďmi a učí sa byť otcom.