19.6.2016

YouthWatch

Youthwatch je občianske združenie, ktoré združuje odborníkov a dlhoročných pracovníkov s mládežou, metodikov a školiteľov, ktorí majú záujem na rozvoji práce s mládežou a mládežníckej politiky na Slovensku. 

Našou víziou sú mladí ľudia, ktorí aktívne spoluvytvárajú svet okolo seba, sú vnímaní ako dôležitá súčasť spoločnosti a náležite podporovaní.
Poslanie: Prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

Tematicky je zameranie organizácie rozdelené do štyroch hlavných oblastí:

  • Mládežnícka politika a jej realizácia v praxi
  • Kvalita práce s mládežou a neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
  • Podpora občianstva a aktivity mladých ľudí
  • Trendy a potreby v živote mladých ľudí

Organizácia vznikla oficiálne v roku 2015, ale jej členovia majú dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Boli napríklad iniciátormi Zákona 282/2008 o podpore práce s mládežou, podieľali sa a viedli najväčšie projekty na Slovensku pre oblasť mládeže (projekty ESF KomPrax a Praktik), stáli za tvorbou Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020, Koncpecie rozvoja práce s mládežou na roky 2016 – 2021, niekoľkých cykloch školení školiteľov, množstva vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou a v mnohých iných kľúčových projektoch v oblasti mládeže a mládežníckej politiky.

Web: www.youthwatch.sk

Facebook: www.facebook.com/youthwatch.sk