Marker vol. 6 pre pracovníkov s mládežou

O školení

Školenie Marker vol. 5 je dlhodobé školenie pre pracovníkov a pracovníčky s mládežou či sociálnych pracovníkov, ktorí pripravujú pravidelné aktivity, projekty či školenia a chcú zlepšiť ich kvalitu. Skladá sa z troch pobytových fáz a praxe medzi nimi. Školenie podporí účastníkov a účastníčky v tom, aby ich aktivity boli kvalitne pripravené, zrealizované a vyhodnotené, pomôže im získať sebaistotu, utriediť si znalosti a zistiť, kam sa chcú ďalej uberať.

Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v Českej republike a na Slovensku prostredníctvom zvýšenia kompetencií pracovníkov a pracovníčiek s mládežou.

Česko-slovenské školenie Marker sa koná už po šiesty raz a je akreditované Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy v Českej republike a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu na Slovensku.

Registrácia je teraz uzavretá. Chcete sa zúčastniť nabudúce?

Témy školenia

Vzdelávacia aktivita krok za krokom

 • Ako efektívne postaviť vzdelávaciu aktivitu? 
 • Ako zisťovať situáciu a potreby našej cieľovej skupiny? 
 • Ako nastavovať vzdelávacie ciele?
 • Ako voliť a používať vhodné metódy a techniky?
 • Ako vzdelávanie prispôsobiť rôznym štýlom učenia sa?
 • Ako postaviť hodnotenie vzdelávacích aktivít?
 
 

Práca s ľuďmi

 • Ako pracovať s osobnou spätnou väzbou? 
 • Ako rozumieť skupinovým procesom? 
 • Ako facilitovať skupinu k efektívnemu učeniu? 
 • Ako zrozumiteľne prezentovať?

Kontext
práce s mládežou

 • Čím žije dnešná mladá generácia
 • Aké miesto má etika v práci s mládežou?
 • Čo znamená výraz politika mládeže a ako súvisí s praxou? 
 • Čo sa deje v oblasti kvality?
 • Aké inovatívne prístupy prichádzajú
 • Ako zvýšiť dopady svojej práce?

Na základe predchádzajúcich skúseností sme nielen pre účastníkov školenia Marker vytvorili publikáciu Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Šlabikár spracováva hlavné témy školenia z rôznych uhlov pohľadu a jednoduchým spôsobom hovorí o témach, ktoré počas školenia zažijete z väčšej hĺbky a šírky.

Školenie je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Čo to znamená?

Dlhodobé školenie Marker určené pre pracovníkov s mládežou je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 282/2008 Z. z.o podpore práce s mládežou.

Znamená to, že školenie Marker spĺňa štandardy kvality vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania (kvalita garanta a lektorov, relevancia programu pre cieľovú skupinu, ciele programu v prepojení na metodiku, ktorá musí spĺňať princípy neformálneho vzdelávania a podobne).

Zároveň účastníci, ktorí úspešne absolvujú školenie Marker získajú doklad/ certifikát MŠVVaŠ SR o získanej odbornej spôsobilosti v oblasti práce s mládežou, čo napomáha vytvárať povedomie o prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu nadobudnutých kompetencií zo strany vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a verejnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci k provádění vzdělávacího programu „Marker – dlouhodobé školení pro pracovníky s mládeží“ na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.

Školení Marker bylo posouzeno jako kvalitní vzdělávací program v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit. To znamená, že čeští účastníci, kteří absolvují školení Marker, (zejm. pedagogy volného času), mají právo na obdržení certifikátu o absolvování akreditovaného programu v celkovém objemu 117 hodin (99 hodin školení a 18 hodin praxe). Toto potvrzení prokazuje odbornou způsobilost absolventa programu na poli vzdělávacích aktivit v práci s mládeží.

Piliere školenia

ucastnicka skolenia Marker

Dlhodobý koncept

Marker je komplexné školenie, ktoré sa neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou venuje naozaj do hĺbky. Pokrýva množstvo tém, ktoré na seba logicky nadväzujú. Každá téma potrebuje svoj čas a vyskúšanie v praxi, aby sa usadila, čo je vďaka dlhodobosti školenia možné. Dĺžka školenia podporuje tiež možnosť hlbších zmien vo vašej práci na rôznych úrovniach.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Podporná atmosféra

Účastníkov Markeru starostlivo vyberáme tak, aby sa na školení zišla pestrá skupina ľudí, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach práce s mládežou na rôznych pozíciách a majú odlišné množstvo skúseností. Už len skupina samotná tak bude zdrojom veľkej inšpirácie a vzájomnej podpory. Celým procesom školenia bude sprevádzať skúsený tím školiteľov a školiteliek, ktorý sa vám bude snažiť odovzdať čo najviac zo svojich dlhoročných skúseností, vytvárať priestor pre vzájomné zdieľanie a zároveň ponúkať aj individuálnu podporu.

skusanie situacnej analyzy na skoleni Marker

Skúšanie
v praxi

Dôležitým elementom Markeru je, že to, čo sa naučíte, si budete môcť prakticky vyskúšať či už priamo na školení alebo vo svojej vlastnej praxi v jednotlivých medzifázach. Počas školenia získate konkrétne skúsenosti, budete si skúšať niektoré témy, zažijete si rôzne aktivity a budete tiež reflektovať, čo a ako robíte v praxi. Medzi jednotlivými fázami budete svoje skúsenosti zo školenia prenášať do vlastnej práce a týmto spôsobom si overovať, čo, ako a prečo chcete vo svojej práci meniť.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Osobná
aktivita

Zodpovednosť za to, čo sa na školení naučíte, leží ako na našich, tak aj aj na vašich pleciach. Marker je školenie, ktoré si bude vyžadovať vašu osobnú aktivitu a nasadenie v celom procese. Je potrebné s tým počítať.

Program a termíny*

0
dní
0
mesiacov

Program školenia je rozdelený do troch fáz, pričom každá kombinuje teóriu s praxou. Jednotlivé fázy sa zameriavajú na niekoľko oblastí zručností vo vedení aktivít. V medzifázach si to, čo sa účastníci a účastníčky naučia, skúšajú s podporou školiteľov v praxi.

Školenie je dlhodobé, preto je dôležité počítať s tým, koľko času mu budeš musieť venovať. Celkom ti Marker vol. 6 zaberie 32 dní v rozmedzí cca 7 mesiacov. Tento čas okrem školenia zahŕňa samoštúdium, prax, podporu a spätnú väzbu od školiteľov a vzájomnú podporu v rámci skupiny.

 • 15 dní – pobytové školenia (vrátane cesty na miesto školenia a naspäť domov) – 5 dní (1. fáza), 6 dní (2.fáza), 4 dni (3.fáza)
 • 6 dní – prax medzi jednotlivými fázami (vrátane prípravy, realizácie a vyhodnotenia), môže ísť napr. o workshop v škole, poldennú či dennú aktivitu pre dobrovoľníkov a i.) 
 • 3 dni – webináre v medzifázach (3 trojhodinové webináre v poobedňajších hodinách)
 • 8 dní – samoštúdium a domáca príprava: 2 dni pred prvým školením, 2 dni medzi 1. a 2. školením, 2 dni medzi 2. a 3. školením, 2 dni po skončení celého cyklu.

1.fáza

13. - 17.6.
2023

Telč, ČR

2.fáza

2. - 7.10.
2023

Slovensko

3.fáza

17. - 20.1.
2024

Ochoz u Brna, ČR

WEBINÁRE

12.9.
14h - 17h
Bloomova taxonómia

30.11.
15h - 18h
Udržateľnosť

4.12.
15h - 18h
Digitálne nástroje

*epidemiologické opatrenia

Epidemiologické opatrenia sa stanovia podľa platných pravidiel.

Tím školenia Marker vol. 6

skolitelka Jolana Dockalova
Jolana Dočkalová
Školiteľka
skolitelka Michaela Vylezikova
Michaela Vyležíková
Školiteľka
Katarina Ruzickova
Katarína Růžičková
Školiteľka
Pepa Hruška
Pepa Hruška
Školiteľ
Tomáš Pešek
Tomáš Pešek
Školiteľ
Anežka Dvořáková
Anežka Dvořáková
Koordinátorka

Čo hovoria o Markri jeho bývalí účastníci a účastníčky?

Jana Dadova

Jana Ďaďová
Sokratov inštitút

Jedinečné školenie pre prácu s mládežou, ktoré ťa posunie osobnostne, profesionálne aj ľudsky. Zmení tvoje postoje k mládeži, dá ti individuálnu podporu, nástroje a teoreticky aj prakticky ťa naučí kvalitne a zmysluplne pripraviť, viesť a zhodnotiť vzdelávacie aktivity.

Radoslav Grivalsky

Radoslav Grivalský
OZ VIAC

„Veľa muziky za málo peňazí“ – v relatívne krátkom čase človek do značnej hĺbky spozná všetky aspekty, zmysluplnosť a potrebu ozajstnej kvality v rámci práce s mládežou. Avšak toto školenie dokáže násobne zefektivniť prístup a zvýšiť kvalitu aj v akekoĺvek inej oblasti mimo práce s mládežou. Samozrejme, ak je človek ochotný učiť sa a rásť, lebo čo nič nestojí, za nič nestojí.

Zuzana Sevcikova

Zuzana Ševčíková
Trenčianske centrum mládeže

Na Markri zistíš, čo je pre mladých ľudí potrebné a zažiješ témy, ktoré môžeš využiť v práci s mladými ľuďmi. Vzdelávanie je náročné, ale otvorené pre tých, ktorí chcú kvalitu využiť vo svojej práci.

Ondra Toth

Účast na Markeru jsem z počátku vnímal jako každý další jiný kurz – „něco se naučím a poznám fajn lidi.“ Rok po skončení ale vnímám hodnotu tohoto kurzu zcela jinak. Marker mě ovlivnil na mnoha rovinách, ať v práci s mládeží, na jiných profesních, dokonce i na osobní rovině. Osobně mám za sebou mnoho dobrých školení, ale Marker je pro mě naprostá jednička! Díky organizátorům a všem kdo zvažují účast vřele doporučuji

Kristýna Mikésková
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice

Chceš poznat, kdo opravdu jsi v roli pracovníka s mládeží? Chceš se naučit pracovat hloubkově, uvědoměle a efektivně? Jdi do Markeru!

Od ktorých organizácií získavame účastníkov? Pozrite sa, kto školenie absolvoval minulý rok.

Prihláška a podmienky účasti

Marker vol. 6 má kapacitu 26 účastníkov (13 z ČR a 13 zo SR). Každá prihláška bude posudzovaná minimálne 3 rôznymi členmi tímu, ktorí sa následne dohodnú, či je záujemca/záujemkyňa vhodným kandidátom. Ak budete vybratý/á, podpíšeme s vami zmluvu, v ktorej potvrdíte svoju účasť na školení Marker vol.6. Zmluva bude ošetrovať aj prípad neúčasti. Viac v sekcii podmienky účasti.

Školenie je pre vás, ak:

 • Máte viac ako 18 rokov
 • Ste zo Slovenska alebo z Českej republiky
 • Pracujete s deťmi či mládežou (13 – 25 rokov) aspoň 2 roky
 • Potrebujete pre svoju prácu základy pre tvorbu, realizáciu a vyhodnotenie neformálno vzdelávacích aktivít v práci s deťmi a mládežou 
 • Máte chuť sa inšpirovať a ste pripravený/á experimentovať
 • Máte priestor využiť skúsenosti zo školenia vo svojej praxi
 • Ste schopný/á sa zúčastniť celého školenia – troch pobytových častí a praxe medzi nimi
 • Máte podporu svojej organizácie
 • Ak chcete prísť v tandeme (dvaja ľudia z jednej organizácie), je to možné za finančnej účasti vysielajúcej organizácie. Kontaktujte nás a dohodnite sa na podmienkach.

Pre koho školenie nie je:

 • Pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s vedením aktivít
 • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť všetkých fáz školenia
 • Pre tých, ktorí nie sú schopní zrealizovať prax v medzifázach
 • Pre tých, ktorých hlavným cieľom je stať sa profesionálnymi lektormi

Ak si nie ste istý/á, či je školenie pre vás vhodné, pokojne sa nám ozvite.

Podmienky
účasti

Nie je možné prísť na školenie neskôr alebo odísť predčasne. Podrobnosti k dĺžke jednotlivých častí a časovému rozsahu sú v sekcii Program a termíny. 

Na školenie sme získali finančnú podporu z programu Erasmus+ mládež. Skutočné náklady na účastníka alebo na účastníčku (honoráre lektorov na školeniach a online, intenzívna metodická podpora v priebežných fázach, ubytovanie, strava a doprava vo všetkých 3 fázach) sú približne 2100 EURO.

Prečo vám dávame možnosť vybrať si, koľko za školenie zaplatíte?

Uvedomujeme si, že táto odborná príprava môže byť prospešná aj pre členov malých organizácií, ktoré pracujú čiastočne na dobrovoľníckej báze a môžu mať obmedzené finančné zdroje. Nechceme, aby náklady na účastnícky poplatok boli prekážkou pre tých, ktorí chcú rozvíjať seba, svoje organizácie a najmä svoje cieľové skupiny, preto ponúkame solidárnu cenu 200 EUR za celé školenie.

Ak zaplatíte bežnú cenu 360 EURO, jedna fáza školenia vás bude stáť približne 120 EURO 2 600 CZK. Za túto sumu však nedostanete len ubytovanie a stravu na 4-5-6 dní, ale aj cestovné, jedno online školenie, minimálne jednu možnosť individuálnej konzultácie, online stretnutie so skupinou na reflexiu a hlavne celodenný program počas celej fázy.

Veľkorysou cenou 500 EUR prispejete aj na zlepšenie kvality školenia a rozvoj koncepcie Marker do budúcnosti.

Účastnícky poplatok môžete zaplatiť sami, môže ho zaplatiť vaša organizácia alebo sa môžete dohodnúť na spoluúčasti. Toto rozhodnutie nechávame na vašom uvážení, môžeme pracovať so všetkými možnosťami.

 • Poplatok je nutné uhradiť s podpisom zmluvy, teda po tom, ako budete vybraný/á a pred začiatkom prvej fázy školenia. 
 • Ak vy osobne (alebo vaša organizácia) môžete zaplatiť aj vyššiu sumu, budeme radi, ak nám dáte vedieť, a budeme to riešiť inidividuálne.
 • V prípade, ak sa rozhodnete zaplatiť poplatok vyšší ako 150 €, je možné sa dohodnúť na rozdelení poplatku na viacero menších častí.
 • Zaplatenie poplatku znamená, že všetky ďalšie náklady spojené s vaším pobytom na troch fázach školenia (ubytovanie, strava, program, materiály) sú hradené. 
 • Pre českých účastníkov bude poplatok prepočítaný na CZK podľa aktuálneho kurzu v deň, kedy bude účastník vybraný. V súčasnosti je to približne 3850 až 7700 Kč. 

Pokiaľ je účastnícky poplatok jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám emailom, dohodneme sa.

Cestovné náklady sa preplácajú po každej fáze školenia.

 • Preplácame cestovné náklady vo výške 2. triedy hromadnej dopravy (vlak alebo autobus) na základe originálov cestovných lístkov. 
 • Ak pôjdete autom a budete brať minimálne 2 ďalších účastníkov/účastníčky, ozvite sa nám a dohodneme sa na špeciálnom vyúčtovaní cestovných nákladov. Ak pôjdete autom sám/sama alebo len s 1 človekom, každému z vás preplatíme náklady vo výške cestovného 2. triedy hromadnej dopravy (cenu zistíme podľa www.cp.sk alebo u dopravcu).

Prípadné náklady v medzifázach závisia od vašej kreativity. 

Ak účastník/účastníčka zruší svoju účasť a v zozname náhradníkov sa nenájde náhrada, bude musieť uhradiť storno poplatok. Jeho výšku budeme v prípade potreby riešiť individuálne. Dôvodom storno poplatku je fakt, že pri neúčasti bez nájdenia náhradníka sú všetky náklady na účastníka automaticky vrátené naspäť poskytovateľovi grantu a vzniknutú škodu tak nie je možné z grantu pokryť. 

Záujem o účasť v budúcom roku

Máte záujem o školenie, ale nestihli ste sa prihlásiť? Zaregistrujte sa ako záujemca o účasť na budúcoročnom podujatí, budete medzi prvými, ktorí sa dozvedia o nadchádzajúcich termínoch!