Tím
projektu Marker

Jolana Dočkalová

Jolana
Dočkalová

Vo vzdelávaní pôsobí vyše dvadsať rokov. Vo svojej práci sa zameriava na osobnostný a profesný rast jednotlivcov, budovanie kapacít organizácií, aj na využívanie inovatívnych výukových metód. Rada spolupracuje s ľuďmi, ktorí sa prakticky aj systémovo snažia o zmenu prístupu k vzdelávaniu detí a mladých ľudí v SR. Je zapojená do aktivít ANEV, podieľa sa tu na medzinárodných projektoch a školí témy spojené s neformálnym a kompetenčným vzdelávaním. So sieťou Scioškôl spolupracuje na tvorbe modelu Scio kompetencií a pre projekt Young Caritas vzdeláva a mentoruje tímy pedagógov na školách. Má európsku certifikáciu v gestalt koučovaní (GPO), pre Inštitúte Gestalt Essence vedie sebaskúsenostné koučovacie výcviky. Na školeniach Europass Teachers Academy zoznamuje pedagógov s nástrojmi koučovacieho prístupu a ako ich využívať v priamej práci s deťmi a mladými ľuďmi. Viac tu a tu.

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou, Markri pre učiteľov.

Je členkou ANEV.

Tomáš Pešek

Tomáš
Pešek

Viac ako dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a inovatívnym prístupom k ich rozvoju. Najviac si rozumie s neformálnym vzdelávaním, profesionálnym koučingom a zážitkovou pedagogikou v ktorých dlhodobo pôsobí. Angažuje sa v organizáciách YouthWatch, PLUSKO a ICF Slovak Charter Chapter. Posledné roky sa venuje rozvoju mladých mužov na ceste k dospelosti (www.kurztransition.eu) a rozvoju koučingu vo vzdelávaní – vedie dva dlhodobé akreditované výcviky pre pracovníkov s mládežou a učiteľov. Je speakrom na rôznych konferenciách, kde hovorí najčastejšie o mladej generácii, aktuálnych trendoch mladých a ako ich pripraviť na budúcnosť. Má rád dlhodobé vízie, dôraz na kvalitu a projekty s reálnym presahom. Viac tu.

Je zapojený v Markri pre pracovníkov s mládežou, Markri pre učiteľov.

Je členom YouthWatch

skolitelka Michaela Vylezikova

Michaela
Vyležíková

Vzdelávaniu sa venuje od roku 2010, kedy sa zúčastnila prvého školenia globálneho rozvojového vzdelávania. Odvtedy pracovala v niekoľkých neziskovkách, napríklad ako metodička občianskeho vzdelávania v Multikulturním centru Praha alebo ako koordinátorka osvetového vzdelávania v organizácii Světlo pre svět. Od roku 2012 je tiež hrdou členkou Prázdninovej školy Lipnice, kde sa podieľala na niekoľkých zážitkových kurzoch. Aktuálne je tiež členkou Správnej rady a na starosti m najmä projekty pre mládež. Podieľala sa na projekte Aktiv, ktorého cieľom bola podpora angažovanosti mládeže. Má rada, keď veci dávajú zmysel, záleží jej na kvalite toho, čo robí a v budúcnosti by sa chcela venovať výchove k demokracii.

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou.

Katarina Ruzickova

Katarína
Růžičková

V oblasti vzdelávania pôsobí už niekoľko rokov, počas ktorých pendluje medzi tým formálnym a neformálnym. Dva roky pôsobila ako učiteľka na ZŠ v Bratislave, v súčasnosti sa venuje primárne mentoringu a neformálnemu vzdelávaniu rôznych cieľových skupín. Spolupracuje najmä s organizáciou inTYMYta, v rámci ktorej lektoruje mládež vzťahovú a sexuálnu výchovu a s organizáciou Teach for Slovakia, kde ako mentorka sprevádza začínajúcich učiteľov a učiteľky ich profesným a osobnostným rozvojom. Tento rok vyškolila viacero skupín mentoriek a mentorov v rámci programu RCPU MŠVVaŠ, kde poskytuje aj supervízie. Okrem lektorovania v rámci Slovenska má skúsenosti s lektorovaním v európskom kontexte na projektoch Erasmus+. Spolupracuje tiež s Katedrou pedagogiky a sociálnej pedagogiky PdF Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa spolupodieľala na tvorbe predmetu pre budúcich vyučujúcich. Momentálne sa dovzdeláva v témach trauma sensitive a embodied learning a má slabosť na hudbu Karola Duchoňa.

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou.

Pepa Hruška

Pepa
Hruška

Rozvoju ľudí sa profesne venuje od roku 2007. V organizácii DO SVETA z.s. pracuje ako lektor programov primárnej prevencie rizikového správania a vzdeláva pedagógov v oblasti práce so skupinou. V školách pracuje s deťmi a mládežou na podpore a udržateľnosti zdravej klímy skupín. V organizácii PREVENT 99 z. ú. spolupracuje v poradenskej skupine pre abstinujúcich klientov. Zážitkovú pedagogiku, neformálne vzdelávanie a koučovací prístup využíva v posledných rokoch v Prázdninovej škole Lipnice najmä na kurze pre mladých mužov Transition a na expedíciách Outward Bound ČR. Vo svojej súkromnej poradenskej praxi sa zameriava na rozvoj a podporu človeka cez pobyt v prírode a vzťah k nej.

Je zapojený v Markri pre pracovníkov s mládežou.

skolitelka Alena Tomanova

Alena
Tomanová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite v Bratislave. Od roku 2008 sa venuje neformálnemu vzdelávaniu. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Aktuálne pracuje v organizácii YouthWatch, kde sa venuje koordinácii projektov ako aj expertným, metodickým a výskumným činnostiam

Je zapojená v Markri pre učiteľov.

Je členkou YouthWatch

Dorota Madziová

Dorota
Madziová

Dorota Madziová – kariérová sprievodkyňa, metodička v oblasti vzdelávania a lektorka, spoluzakladateľka Centra kompetencií a jedna z prvých certifikovaných lektoriek metódy Mapovania kompetencií CH-Q v SR.

V oblasti neformálneho vzdelávania pôsobí od roku 2001, od roku 2010 sa intenzívne venuje rozvoju kariérového poradenstva v SR. Svoje odborné znalosti získala, oi pod vedením holandských a švajčiarskych lektorov. Absolvovala niekoľko zahraničných študijných ciest s cieľom prenosu dobrej praxe do českého kontextu.

Posledných 5 rokov sa venuje rozvoju kariérového vzdelávania na ZŠ a SŠ, a to ako priamu prácu so žiakmi, tak metodickou podporou pedagógov. Za svoje počínanie získala niekoľko ocenení v Národnej cene kariérového poradenstva, naposledy v roku 2021 za rozvoj on-line kariérového poradenstva.

Je zapojená v Markri pre učiteľov.

Luba Tomková

Ľuba
Tomková

Výchove a vzdelávaniu sa venuje od roku 2001 od kedy pracuje ako učiteľka dejepisu a geografie v základnej škole. Vo svojom portfóliu má najmä témy zamerané na globálne vzdelávanie, rozvoj kritického myslenia a service learning. V roku 2018 absolvovala ročný program IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa prostredníctvom organizácie LEAF). Od roku 2019, kedy absolvovala ročný program Komenského inštitútu, sa venuje mentoringu a koučingu so žiakmi a učiteľmi.  V roku 2020 absolvovala vzdelávanie Marker do škôl zamerané na neformálne vzdelávanie a od vtedy, spolu so svojimi kolegami, zavádzajú prvky neformálneho vzdelávania do vyučovania. Od roku 2021 pôsobí na základnej škole aj ako zástupkyňa.

Na škole vedie dobrovoľníkov z radov žiakov a učiteľov, ktorí realizujú servicelearningové programy najmä v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojom voľne sa už od roku 2010 venuje dobrovoľníctvu a má na starosti denný letný tábor pre deti s hedicapom v OZ PONS (Pomoc osobám neschopným samostatnosti).

Miluje túlanie sa po svete a spoznávanie nových krásnych miest. Je veľká knihomoľka.

Je zapojená v Markri pre učiteľov.

Anežka Dvořáková

Anežka Dvořáková

V oblasti neformálneho vzdelávania pôsobí od roku 2014, a to najmä v oblasti zážitkovej pedagogiky pod záštitou Prázdninovej školy Lipnice (PŠL) alebo Centra pre demokratické učenie – CEDU, z.s. Niekoľko rokov mala možnosť pracovať v oblasti vzdelávania pracovníkov v sociálnych službách. S ANEV spolupracuje od roku 2020. Venuje sa rozvoju žiackych parlamentov a demokratickej kultúry na základných a najmä stredných odborných školách. Venuje sa osobnostnému rozvoju mladých dievčat pri prechode do dospelosti v rámci združenia Buď svá. V rámci PSL realizuje letné sebarozvojové kurzy pre tínedžerov a zimné zážitkové kurzy pre rodičov a deti.

V rokoch 2014 – 2015 absolvovala výcvik MarkerCS pre pracovníkov s mládežou, v roku 2017 absolvovala ročný inštruktorský kurz Prázdninovej školy Lipnice a v roku 2021 absolvovala 4-ročný sebaskúsenostný výcvik v prístupe zameranom na človeka (Rogersova psychoterapia). A aj teraz hľadá zaujímavé a prehlbujúce kurzy, aby mohla ďalej rozvíjať svoju prácu s mladými ľuďmi.

Je zapojená do programu Marker pre pracovníkov s mládežou aj Marker pre učiteľov.

Je členkou ANEV.

Na koncepte školenia ďalej spolupracovali:

skolitelka Monika Novosadova

Monika
Novosádová

V neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou sa pohybuje od roku 1997 vrátane niekoľkých rokov v rámci politiky mládeže na európskej úrovni. Má vyštudovanú sociálnu prácu a 3,5 ročnú prax v NZDM a v práci s ľuďmi s mentálnym a kombinovaných postihnutím. Okrem vzdelávacích aktivít sa venuje tanečne-pohybovej psychoterapii a prevádzaniu tímov organizačnými zmenami. V Nadácii Via spolupracovala na programe ViabilityNet 3.0, ktorý podporuje miestnych komunitných lídrov. Teraz spolupracuje na nasledujúcom programe Community Alphabet pre organizácie podporujúce rozvoj nielen miestnych komunít. V súčasnosti študuje supervíziu v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na Fakulte humanitných štúdií UK. Viac tu.

V Markri pre pracovníkov s mládežou bola zapojená od začiatku až do roku 2022, spolupracovala aj na Markri pre učiteľov.

Je členkou ANEV.

skolitelka Svetlana Offermann

Světlana
Offermann

Je aktívny mladý človek a od roku 2003 aktívne pôsobí v rôznych neziskových organizáciách venujúcim sa práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Za toto obdobie mala možnosť participovať na rôznych dobrovoľníckych projektoch a aktivitách od lokálneho charakteru až po medzinárodný rozmer. Bola predsedníčkou a podpredseníčkou Mládežníckej organizácie Plusko a pracovala ako projektová manažérka na projektoch na podporu a rozvoj práce s mládežou na Slovensku spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom (KomPrax, PRAKTIK) v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Pracovala ako team leader interného vzdelávacieho tímu v spoločnosti IBM.

V roku 2011 získala ocenenie Dobrovoľník roka v oblasti práce s deťmi a mládežou. Doma sa cíti najmä v téme neformálneho vzdelávania, čomu sa venovala aj profesne v nadnárodnej spoločnosti.

Bola zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou.

Je členkou YouthWatch 

skolitelka Lenka Polcerova

Lenka
Polcerová

Na prvej mládežníckej výmene bola v roku 2003 v Maďarsku a projektov zameraných na neformálne vzdelávanie sa už odvtedy nepustila. Začala aktívne organizovať medzinárodné aj lokálne projekty s občianskym združením United Games of Nations. Absolvovala okrem iného Európsky kongres mládeže v Slovinsku (2009) a viedla regionálne stretnutie na Svetovom kongrese mládeže v Turecku (2010). Tri roky pracovala v Českej národnej agentúre programu Mládež v akcii, kde sa koncepčne venovala neformálnemu vzdelávaniu, organizovala množstvo školení zameraných na podporu kvality projektov a práce s mládežou. V tejto práci aktuálne pokračuje na dvoch frontoch  ako predsedníčka Asociace neformálního vzdělávání (ANEV) koordinuje činosť organizácie v oblasti podpory pracovníkov s mládežou (organizácia školení, vrátane MarkerCS), a v organizácii INEX – Sdružení dobrovolných aktivit sa venuje vzdelávaniu dobrovoľníkov. Je tiež fanúšička férového futbalu.

Bola zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou.

Je členkou ANEV

skolitelka Lucie Prisovska

Lucie
Příšovská

Vyštudovaná francúzštinárka a angličtinárka, ktorá vždy prebiehala medzi formálnym a neformálnym prostredím, až sa nakoniec rozhodla oba prístupy prepájať. Vyučuje Dramatickú výchovu budúcich pedagógov na Technickej univerzite v Liberci, interkultúrne učenie študentov andragogiky v Prahe. Školí medzinárodných dobrovoľníkov po celej Českej republike a pracovníkov s mládežou v Európe. Vo vzdelávaní ju zaujíma hlavne práca s postojmi. Viac tu

Bola zapojená v Markri pre učiteľov.

skolitelka Tereza Rajnosek

Tereza
Rajnošek

Hoci sa od roku 2002 vzdelávala aj realizovala v zážitkovom a neformálnom vzdelávaní, nakoniec zakotvila vo vzdelávaní formálnom. Vyštudovala Masarykovu univerzitu v Brne, niekoľko rokov žila v zahraničí a v súčasnosti pôsobí na základnej škole v Šumperku. Prešla si mnohými neziskovými organizáciami zameranými na prácu s mládežou či kultiváciu verejného priestoru. Svojich žiakov vychováva v súlade so životom v interkultúrnom svete 21. storočia.  

Bola zapojená v Markri pre učiteľov.