Tím
projektu Marker

Jolana Dočkalová

Jolana
Dočkalová

Vzdelávaniu, najmä tomu neformálnemu, sa venuje takmer 20 rokov v česko-slovenskom i európskom kontexte. Zameriava sa na osobnostný i profesijný rast mladých ľudí a budovaniu kapacít neziskových organizácií. Využíva k tomu mentoring a koučovanie ako účinné nástroje rozvoja kompetencií. Vyštudovala kultúrnu a sociálnu antropológiu, pre súčasnú prácu čerpá inšpiráciu i z ďalšieho vzdelávania, napríklad dvojoročného výcviku v Gestalt koučovaní. Školou života a súčasne zdrojom kreativity sú pre ňu jej 3 deti. Tiež spolupracuje so školami, na workshopoch zoznamuje učiteľov s potenciálom koučovacieho prístupu pri výuke. Od roku 2020 spolupracuje so sieťou Scioškôl na príprave ich novej koncepcie. Viac tu

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou, Markri pre učiteľov.

Je členkou ANEV

Monika
Novosádová

V neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou sa pohybuje od roku 1997 vrátane niekoľkých rokov v rámci politiky mládeže na európskej úrovni. Má vyštudovanú sociálnu prácu a 3,5 ročnú prax v NZDM a v práci s ľuďmi s mentálnym a kombinovaných postihnutím. Okrem vzdelávacích aktivít sa venuje tanečne-pohybovej psychoterapii a prevádzaniu tímov organizačnými zmenami. V Nadácii Via spolupracovala na programe ViabilityNet 3.0, ktorý podporuje miestnych komunitných lídrov. Teraz spolupracuje na nasledujúcom programe Community Alphabet pre organizácie podporujúce rozvoj nielen miestnych komunít. V súčasnosti študuje supervíziu v sociálnych a zdravotníckych zariadeniach na Fakulte humanitných štúdií UK. Viac tu.

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou, Markri pre učiteľov.

Je členkou ANEV

Tomáš Pešek

Tomáš
Pešek

Dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a hľadá inovatívne cesty ako ich rozvíjať. Najviac si rozumie s neformálnym vzdelávaním, koučingom a zážitkovou pedagogikou v ktorých dlhodobo pôsobí. Lektoruje vo viacerých programoch (napríklad www.markercs.cz, www.komenskehoinstitut.sk, www.kurztransition.eu) a vedie aj dlhodobý výcvik pre učiteľov o využívaní koučovacieho prístupu v školskom prostredí. Je speakrom na rôznych konferenciách, kde hovorí najčastejšie o mladej generácii, aktuálnych trendoch mladých a ako ich pripraviť na budúcnosť. Má rád dlhodobé vízie, dôraz na kvalitu a projekty s reálnym presahom. Viac tu

Je zapojený v Markri pre pracovníkov s mládežou, Markri pre učiteľov.

Je členom YouthWatch

Alena
Tomanová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu na Univerzite v Bratislave. Od roku 2008 sa venuje neformálnemu vzdelávaniu. Pracovala v Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Národnej agentúre pre program Mládež v akcii/ Erasmus+, kde mala na starosti medzinárodnú školiacu stratégiu a koordinovala sieť regionálnych konzultantov ako aj školiteľov. Aktuálne pracuje v organizácii YouthWatch, kde sa venuje koordinácii projektov ako aj expertným, metodickým a výskumným činnostiam

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou, Markri pre učiteľov.

Je členkou YouthWatch

MIška Vyležíková

Michaela
Vyležíková

Vzdelávaniu sa venuje od roku 2010, kedy sa zúčastnila prvého školenia globálneho rozvojového vzdelávania. Odvtedy pracovala v niekoľkých neziskovkách, napríklad ako metodička občianskeho vzdelávania v Multikulturním centru Praha alebo ako koordinátorka osvetového vzdelávania v organizácii Světlo pre svět. Od roku 2012 je tiež hrdou členkou Prázdninovej školy Lipnice, kde sa podieľala na niekoľkých zážitkových kurzoch. Aktuálne je tiež členkou Správnej rady a na starosti m najmä projekty pre mládež. Podieľala sa na projekte Aktiv, ktorého cieľom bola podpora angažovanosti mládeže. Má rada, keď veci dávajú zmysel, záleží jej na kvalite toho, čo robí a v budúcnosti by sa chcela venovať výchove k demokracii.

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou.

Svetlana Offermann

Světlana
Offermann

Je aktívny mladý človek a od roku 2003 aktívne pôsobí v rôznych neziskových organizáciách venujúcim sa práci s mládežou a neformálnemu vzdelávaniu. Za toto obdobie mala možnosť participovať na rôznych dobrovoľníckych projektoch a aktivitách od lokálneho charakteru až po medzinárodný rozmer. Bola predsedníčkou a podpredseníčkou Mládežníckej organizácie Plusko a pracovala ako projektová manažérka na projektoch na podporu a rozvoj práce s mládežou na Slovensku spolufinancovaných Európskym sociálnym fondom (KomPrax, PRAKTIK) v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Pracovala ako team leader interného vzdelávacieho tímu v spoločnosti IBM.

V roku 2011 získala ocenenie Dobrovoľník roka v oblasti práce s deťmi a mládežou. Doma sa cíti najmä v téme neformálneho vzdelávania, čomu sa venovala aj profesne v nadnárodnej spoločnosti.

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou.

Je členkou YouthWatch 

Lenka Polcerová

Lenka
Polcerová

Na prvej mládežníckej výmene bola v roku 2003 v Maďarsku a projektov zameraných na neformálne vzdelávanie sa už odvtedy nepustila. Začala aktívne organizovať medzinárodné aj lokálne projekty s občianskym združením United Games of Nations. Absolvovala okrem iného Európsky kongres mládeže v Slovinsku (2009) a viedla regionálne stretnutie na Svetovom kongrese mládeže v Turecku (2010). Tri roky pracovala v Českej národnej agentúre programu Mládež v akcii, kde sa koncepčne venovala neformálnemu vzdelávaniu, organizovala množstvo školení zameraných na podporu kvality projektov a práce s mládežou. V tejto práci aktuálne pokračuje na dvoch frontoch  ako predsedníčka Asociace neformálního vzdělávání (ANEV) koordinuje činosť organizácie v oblasti podpory pracovníkov s mládežou (organizácia školení, vrátane MarkerCS), a v organizácii INEX – Sdružení dobrovolných aktivit sa venuje vzdelávaniu dobrovoľníkov. Je tiež fanúšička férového futbalu.

Je zapojená v Markri pre pracovníkov s mládežou.

Je členkou ANEV

Lucie
Příšovská

Vyštudovaná francúzštinárka a angličtinárka, ktorá vždy prebiehala medzi formálnym a neformálnym prostredím, až sa nakoniec rozhodla oba prístupy prepájať. Vyučuje Dramatickú výchovu budúcich pedagógov na Technickej univerzite v Liberci, interkultúrne učenie študentov andragogiky v Prahe. Školí medzinárodných dobrovoľníkov po celej Českej republike a pracovníkov s mládežou v Európe. Vo vzdelávaní ju zaujíma hlavne práca s postojmi. Viac tu

Je zapojená v Markri pre učiteľov.

Je členkou ANEV

Michaela
Mozolová

V školstve pôsobí 12 rokov. Popri vysokoškolskom štúdiu (MA Vzdelávanie nadaných, Aplikovaná lingvistika a vyučovanie anglického jazyka) pracovala 7 rokov s intelektovo nadanými deťmi, a súčasne sa venovala výskumu podvýkonovosti u žiakov s nadaním. Má skúsenosti s mentoringom učiteľov v rozvojovom programe Leaf a Komenského inštitút, ale pracovala aj s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít. Momentálne pôsobí na škole Gymnázium Jura Hronca v Bratislave a píše metodické materiály pre učiteľov, ktoré sú súčasťou festivalu Človeka v ohrození, Jeden svet.

Je zapojená v Markri pre učiteľov.