Ako na neformálne vzdelávanie?

Osvojte si metodiku neformálneho vzdelávania cez školenia Marker. Pre všetkých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi bez ohľadu na kontext.

Vzdelávajme lepšie

Neformálne vzdelávanie je prístup, ktorý pomáha zmysluplne rozvíjať mladých ľudí a ich osobnosť a učiť ich veci, ktoré potrebujú pre život.

Princípy neformálneho vzdelávania sú veľmi univerzálne, overené dlhoročnou praxou a využiteľné v rôznych kontextoch, od miestneho dobrovoľníckeho združenia až po školské prostredie. Osvojiť si ich dokáže každý, kto má motiváciu rešpektujúco a celostne rozvíjať seba aj druhých.

V projekte Marker CS ponúkame komplexné dlhodobé školenia neformálneho vzdelávania ušité na mieru pre všetkých, ktorí pracujú s mladými ľuďmi mimo školského prostredia ako aj pre učiteľov vo formálnom vzdelávaní.

 

 

Základné princípy neformálneho vzdelávania

Koncept
kompetencií

Neformálne vzdelávanie sa na mladých ľudí pozerá ako na komplexné osobnosti. Preto sa zameriava na rozvoj kompetencií a ich troch zložiek – vedomostí, zručností a postojov. Všetky tri zložky kompetencie sú vnímané ako rovnako dôležité.

Vzdelávacie
ciele

V neformálnom vzdelávaní si pre svoje aktivity stanovujeme jasné a konkrétne vzdelávacie ciele. Tie sú naviazané na kompetencie a ich jednotlivé zložky. Vzdelávacie ciele nám umožňujú pomenovať si, čo presne a do akej hĺbky chceme u mladých ľudí rozvíjať. Na ich stanovovanie používame adaptovanú Bloomovu taxonómiu.

Pestrosť
učenia sa

Vieme, že ľudia sa učia rôzne. V neformálnom vzdelávaní pripravujeme aktivity tak, aby rešpektovali pestrosť štýlov a spôsobov učenia sa. Inými slovami, aby si v nich každý niečo našiel a zároveň aby sme všetkých naučili to, čo sme si stanovili vo vzdelávacích cieľoch.

Skupinová
dynamika

V neformálnom vzdelávaní cielene pracujeme so skupinou a jej dynamikou tak, aby napomáhala učeniu a podporovala jeho efektivitu. Vzájomná podpora skupiny pri učení a učení sa od seba navzájom sú pre nás dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu. 

Prečítajte si viac o neformálnom vzdelávaní v našej publikácii Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Čo hovoria o Markri
jeho bývalí účastníci a účastníčky?

Zuzana Plachka

Zuzana Plachká
ARPOK

Školení, které Ti jako většina ostatních nedá jen znalosti, ale i zkušenosti. Ale hlavně Tě nakopne přemýšlet, co a proč má smysl dělat a inspiruje Tě, jak na to.

Rudko Rusňák

Rudko Rusňák
Zdravé komunity

Pre Rómov je formálne vzdelávanie často náročné na pochopenie a to myslím na prednáškovú formu učenia. Je úplne skvelé, ak ich budeme viesť k učeniu zážitkovo a neformálne. Vďaka Markeru viem, ako na to.

Zuzana Jankechova

Zuzana Jankechová
Trnavské dobrovoľnícke centrum

Marker bolo moje prvé dlhodobé školenie a malo väčší zmysel ako 20 krátkych. Niektoré témy som už poznala, ale ich zopakovanie mi vôbec nevadilo, pretože témy boli dômyselne vyskladané ako puzzle a na konci vytvorili zmysluplný obraz kvalitnej práce s mládežou.

Jiri Styblo

Jiří Stýblo
Asociace DICE

Marker je podle mě především školení s přidanou hodnotou. Ta spočívá v tom, že školitelé jsou k sobě velmi nároční ve snaze odvést maximální výkon, přičemž měřítkem je pro ně výhradně růst a progres účastníků. Přínos školení tudíž nespočívá pouze v nabytí nových vědomostí, kontaktů a dovedností, ale rovněž v poznání profesionální práce s mládeží, inspiraci, nasazení a ochotě a laskavosti pomáhat druhým v jejich rozvoji, a to s plným respektem k jejich osobnosti. TOP zkušenost, pokud to myslíš vážně a vidíš mezery, moc lepších šancí není.