Príbeh
projektu Marker

Vzdelávanie, ktoré chýbalo

Školenie Marker vzniklo ako reakcia na potrebu sektora práce s mládežou, v ktorom chýbala možnosť uceleného vzdelávania, kde by si pracovníci s mládežou mohli osvojiť metodiku neformálneho vzdelávania. K neformálnemu vzdelávaniu v práci s mládežou v česko-slovenskom kontexte v minulosti neexistovala ani žiadna metodická príručka (od roku 2019 je voľne dostupný Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorý taktiež pochádza z našej dielne). 

S pôvodným nápadom školenia prišla Česká národná agentúra v roku 2014 a zorganizovala prvý ročník s názvom „Vypsaná fixa“. Koncept školenia sme následne ešte trochu upravili a ako Marker CS aktuálne realizujeme už jeho 5. ročník. Každý rok sa stretávame s vysokým záujmom zo strany pracovníkov s mládežou ako aj ľudí z iných oblastí (napr. sociálna práca, školstvo), ktorí s mladými ľuďmi pracujú. Tento záujem je pre nás signálom, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorí chcú svoje aktivity robiť lepšie a kvalitnejšie, chcú rozvíjať seba aj druhých a my sme úprimne radi, že MarkerCS môže byť na ich ceste dôležitým miľníkom.

Princípy a metodika neformálneho vzdelávania sú však využiteľné a funkčné aj v iných prostrediach. Tento rok pilotne organizujeme aj školenie Marker do škôl, ktoré je prispôsobené špeciálne pre učiteľov a prepája formálne a neformálne vzdelávanie, keďže v tomto spojení sa skrýva veľký potenciál.

Usilujeme o to, aby sa projekt Marker CS stal nezávislým na grantovej podpore a zároveň zostal dostupným pre všetkých, ktorí chcú hľadať spôsoby, ako kvalitnejšie robiť svoje aktivity a lepšie vidieť ich dopad na mladých ľudí. Aj preto tiež rozvíjame partnerstvá s firmami. 

Za Markerom stoja

logo organizacie YouthWatch

V YouthWatch nám záleží na mladých ľuďoch. A preto prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.

logo ANEV

Je kľúčové, aby mladí ľudia mali možnosť vybrať si vzdelávacie cesty podľa svojich potrieb, záujmov a prístupov, ktoré im vyhovujú.

Žijeme neformálnym vzdelávaním. Podporujeme kvalitu práce s mládežou vzdelávaním pracovníkov s mládežou, prinášaním inovácií a európskych trendov a prepojovaním prístupov neformálneho a formálneho vzdelávania.