Příběh
projektu Marker

Vzdělávání, které chybělo

Školení Marker CS vzniklo jako reakce na chybějící možnost uceleného vzdělávání v oblasti práci s mládeží. Chyběl prostor, kde si mohli pracovníci a pracovnice s mládeží osvojit metodiku neformálního vzdělávání. Dlouhou dobu chyběly v rámci Čech a Slovenska i ucelené metodické materiály. I proto v roce 2019 v naší dílně vznikl Slabikář neformálního vzdělávání v práci s mládeží, který je v elektronické verzi volně k dispozici.

S původním nápadem školení přišla Česká národní agentura v roce 2014 a zorganizovala první běh pod názvem “Vypsaná fixa”. Tento koncept jsme následně ještě upravili a jako Marker CS realizujeme již 5. Cyklus školení. Pokaždé se setkáváme s velkým zájmem ze strany pracovníků s mládeží i lidí pohybujících se v jiných oblastech podporujících děti a mládež (např. sociální práce, školství). Tento zájem je pro nás signálem, že se v této oblasti pohybuje velké množství lidí, kteří chtějí svoje aktivity dělat lépe a kvalitněji, chtějí rozvíjet ostatní stejně jako sami sebe. Jsme upřímně rádi, že Marker CS může být na jejich cestě důležitým milníkem.

Principy a metody neformálního vzdělávání jsou využitelné i v jiných prostředích. Proto tento rok pilotně organizujeme i školení Marker do škol, které je přizpůsobené školnímu prostředí a zaměřuje se na pedagogy a pedagožky. Tím se snažíme i o propojení mezi neformálním a formálním vzdělávání, v čemž vidíme skrytý velký potenciál.

Usilujeme o to, aby se projekt Marker CS stal nezávislým na grantové podpoře a zároveˇmn zůstal dostupným pro všechny, kteří chtějí hledat způsoby, jak dělat kvalitnější aktivity a lépe vidět jejich dopad na mladé lidi. I proto rozvíjíme také partnerství s firmami.

Za Markerem stojí

logo ANEV

Je klíčové aby mladí lidé měli možnost vybrat si vzdělávací cesty podle svých potřeb, zájmů a přístupů, které jim vyhovují.

Žijeme neformálním vzděláváním. Podporujeme kvalitu práce s mládeží vzděláváním pracovníků s mládeží, přinášením inovací a evropských trendů a propojováním přístupů neformálního a formálního vzdělávání.

logo organizacie YouthWatch

V YouthWatch nám záleží na mladých ľuďoch. A preto prispievame k zvyšovaniu kvality práce s mládežou a mládežníckej politiky sledovaním trendov, prinášaním inovácií a rozvojom mladých ľudí a tých, ktorí s nimi pracujú.