Marker do škol

O školení

Úvodní pilotní ročník tohoto školení v roce 2021 nám ukázal, že principy neformálního vzdělávání mají velký potenciál pro využití ve školním prostředí. Učitelé a učitelky  jsou schopni*y do výuky přenést více, než jsme si mysleli*y. Výuka je pak kreativnější, interaktivnější, více zaměřená nejen na probíranou látku, ale také na výchovu a rozvoj potřebných kompetencí, a děti to o to více baví. Proto jsme se rozhodli pokračovat a přicházíme s druhým vydáním Školení pro školy s markerem.

Jedná se o dlouhodobý, česko-slovenský a vícefázový vzdělávací kurz vytvořený speciálně pro učitele a učitelky a věnovaný tomu, jak využívat neformální vzdělávání ve výuce a ve školním prostředí. Letos se více zaměříme na kompetenční přístup ve vzdělávání a systematičtější přenos do praxe prostřednictvím konkrétních malých projektů účastníků a účastnic.

Dlouhodobost školení podporuje to, že má skutečně dopad, a mezinárodní skupina zase podporuje vytváření sítí a přenos inspirace přes hranice. V tomto ročníku budeme také systematicky zjišťovat dopad školení nejen prostřednictvím učitelů a učitelek, ale také přímo prostřednictvím studentů a studentek, které učí.

Témata školení

Koncept
kompetencí

Jak využívat koncept kompetencí jako kombinaci znalostí, dovedností a postojů a jak je rozvíjet.

Stanovování
vzdělávacích cílů

Jak užitečně používat adaptovanou Bloomovu taxonomii na jasné pojmenování vzdělávacích cílů.

Různorodost
výuky

Jak udělat výuku pestřejší a prohloubit tak učení.

Skupinová
dynamika

Jak pracovat se skupinou a skupinovou dynamikou jako nástrojem na podporu učení se skupiny i jednotlivců.

Metody a techniky
neformálního vzdělávání

Jak do výuky zařadit různé aktivity a využít reflexi k podpoře učení

Umět se
učit

Jak pomáhat žákům učit se.

Na základě předchozích zkušeností jsme nejen pro účastníky vytvořili publikaci Slabikář neformálního vzdělávání v práci s mládeží. Slabikář zpracovává hlavní témata tohoto školení z různých úhlů pohledu a jednoduchým způsobem popisuje témata, která během školení zažijete z větší hloubky či šířky.

Školení je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pro slovenské učitelky a učitele spolupracujeme s Komenského institutem na akreditaci celého kurzu jako inovativního školení v rozsahu více než 50 hodin.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o absolvování: 

– Klíčové dovednosti učitele v současné škole (MSMT- 14235/2021-2-409, celkem 32h) – odpovídá obsahu 1. fáze Marker do škol, platnost akreditace se stanoví do 20.7.2024

– Klíčové dovednosti učitele v současné škole II (MSMT- 27622/2021-5-807, celkem 44h) – odpovídá obsahu 2. a 3. fáze Marker do škol, platnost akreditace se stanoví do 20.1.2025

Akreditace je udělena na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pilíře školení

ucastnicka skolenia Marker

Dlouhodobý koncept

Marker je komplexní školení, které se neformálnímu vzdělávání věnuje opravdu do hloubky. Pokrývá množství témat, která na sebe logicky navazují. Každé téma samo o sobě potřebuje svůj čas a vyzkoušení v praxi, aby se usadilo, což je díky dlouhodobosti školení možné. Délka školení podporuje i možnost hlubších změn ve vaší práci na vícero úrovních. 

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Atmosféra podpory

Účastníky a účastnice na Marker vybíráme pečlivě. Je pro nás důležité, aby se na školení sešla pestrá skupina lidí. Díky tomu je i skupina samotná zdrojem velké vzájemné inspirace a podpory. Celým procesem vás bude provázet tým zkušených školitelů a školitelek, který se bude snažit vám předat co nejvíce ze svých dlouholetých zkušeností, vytvářet prostor pro vaše vzájemné sdílení a zároveň vám nabízet i individuální podporu.

skusanie situacnej analyzy na skoleni Marker

Praktičnost
školení

Pokud očekáváte, že vám poskytneme pouze teoretické znalosti, není tomu tak. Nebudeme o věcech jen mluvit, ale vše si také vyzkoušíte a zažijete na vlastní kůži.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Vlastní
projekt

Odpovědnost za to, co se na školení naučíte a jak to využijete ve své praxi, leží na našich i vašich bedrech. Marker je školení, které bude vyžadovat vaši osobní aktivitu a nasazení v průběhu celého procesu. Budeme vás systematicky podporovat, abyste co nejvíce přenesli formou malého vlastního projektu do své praxe a zvýšili tak dopad celého školení na své žáky a žákyně.

Program a termíny

0
měsíců

Školení je dlouhodobé a skládá se ze 4 fází. První, druhá a poslední fáze bude probíhat v česko-slovenské skupině. Třetí fáze bude probíhat odděleně v České republice a na Slovensku.

Každá fáze kombinuje teorii s praxí. Každá fáze se zaměřuje na několik oblastí dovedností z principů neformálního vzdělávání. V mezifázích si účastníci a účastnice s podporou školitelů a školitelek vyzkouší, co se naučili, v praxi.

0
dní

Školení je dlouhodobé, proto je důležité počítat s časem, který mu budete muset věnovat. Celkově vám kurz Marker do škol zabere přibližně 22 dní po dobu přibližně 12 měsíců. Tento čas zahrnuje kromě školení také samostudium, praxi, podporu a zpětnou vazbu od školitelů a vzájemnou podporu v rámci skupiny.

 • 14 dní – rezidenční školení (včetně cesty na místo školení a zpět domů) – 5 dní (fáze 1), 3 dny (fáze 2), 3 dny (fáze 3), 3 dny (fáze 4).
 • 4 dny – praxe a vlastní projekt mezi jednotlivými fázemi (včetně přípravy, realizace a hodnocení) zaměřený na rozvoj kompetencí žáků a žákyň.
 • 4 dny – samostudium a domácí příprava: 1 den před prvním školením, 1 den mezi 1. a 2. školením, 1 den mezi 2. a 3. školením, 1 den po ukončení celého cyklu.

1.fáze

31.1. - 4.2.
2024

Česko

2.fáze

25. - 27.4.
2024

Slovensko

3.fáze

19. - 21.8.
2024

Česko i Slovensko

4.fáze

28.-30. 11.
2024

Česko

Tým školení Marker

Dorota Madziová
Dorota Madziová
Školitelka
Luba Tomková
Ľuba Tomková
Školitelka
skolitelka Jolana Dockalova
Jolana Dočkalová
Školitelka
skolitelka Alena Tomanova
Alena Tomanová
Školitelka
Tomáš Pešek
Školitel
Anežka Dvořáková
Anežka Dvořáková
Školitelka

Přihláška a praktické záležitosti

Školení je určeno pro učitele a vychovatele 2. stupně základních a středních škol. Na školení se mohou přihlásit dva učitelé z jedné školy. Kapacita školení je 22 účastníků (11 z České republiky a 11 ze Slovenska).

Školení je pro vás, pokud:

 • Jste ze Slovenska nebo z České republiky (především v ORP Jihlava)
 • Učíte na druhém stupni základní školy nebo na střední škole
 • Máte chuť se inspirovat a jste připraveni experimentovat
 • Máte prostor a motivaci využít zkušenosti ze školení ve své praxi
 • Jste schopni se zúčastnit celého školení – čtyř pobytových částí a praxe mezi nimi
 • Máte podporu vedení své školy

Pro koho školení není:

 • Pro ty, kteří nemají zkušenosti s vedením aktivit pro děti a/nebo mládež či učením ve škole
 • Pro ty, kteří se nemohou účastnit všech fází školení
 • Pro ty, kteří nejsou schopni zrealizovat praxi v mezifázích

Podmínky
účasti

Není možné přijet na školení později nebo odjíždět dříve. Podrobnosti k délce fází a časovém rozsahu si můžete přečíst v sekci Program a termíny.

Na školení jsme získali finanční podporu z programu Erasmus+. Skutečné náklady na jednoho účastníka či účastnici (honoráře lektorů na školení a online, intenzivní metodická podpora v průběžných fázích, ubytování, strava a školící zařízení ve všech 4 fázích) činí přibližně 2500,00 EUR.

Proč vám dáváme možnost vybrat si, kolik za školení zaplatíte?
Jsme si vědomi toho, že učitelé a učitelky, kteří se na školení přihlásí, mohou pocházet z různých škol, z různého prostředí, a tedy i z různých finančních možností. Nechceme, aby cena účastnického poplatku byla překážkou pro ty, kteří chtějí rozvíjet sebe, své školy a především své studenty a žáky, a proto nabízíme solidární cenu 200,00 eur za celé školení + cestovní náklady.

Pokud zaplatíte běžnou cenu 360,00 eur + cestovní náklady, bude vás jedna fáze školení stát přibližně 90 eur. Za tuto částku získáte ubytování a stravu na celkem 14 dní, podporu v průběžných fázích v podobě online konzultací, online setkání se skupinou k reflexi a především perfektní celodenní školení během každé fáze.

Velkorysou cenou 500,00 eur navíc přispějete ke zkvalitnění školení a rozvoji celého konceptu školení Marker do budoucna.

Účastnický poplatek můžete uhradit sami, může jej uhradit vaše škola nebo se můžete dohodnout na spoluúčasti. Toto rozhodnutí necháváme na vašem uvážení, můžeme pracovat se všemi možnostmi.

 • Poplatek musí být uhrazen při podpisu smlouvy, tj. po vašem výběru a před zahájením první fáze školení.
 • Pokud vy osobně (nebo vaše škola) můžete zaplatit vyšší částku, budeme rádi, pokud nám to sdělíte a budeme to řešit individuálně.
 • Pokud se rozhodnete zaplatit poplatek vyšší než 200,00 EUR, je možné se dohodnout na rozdělení poplatku na několik menších částí.
 • Zaplacení poplatku znamená, že jsou pokryty náklady spojené s vaším pobytem na čtyři fáze školení (ubytování, strava, program, materiály). Cestovní náklady jsou ve vaší režii.

Pokud by byl účastnický poplatek jedinou překážkou vaši účasti, ozvěte se nám e-mailem, domluvíme se.

Pokud účastník nebo účastnice zruší svou účast a na seznamu náhradníků není žádný náhradník, musí zaplatit storno poplatek. Výše storno poplatku bude v případě potřeby řešena individuálně. Důvodem pro stanovení storno poplatku je skutečnost, že v případě neúčasti bez nalezení náhradníka jsou veškeré náklady za účastníka automaticky vráceny zpět poskytovateli grantu a vzniklá škoda nemůže být hrazena z grantu.

Přihlašování

Prihlašování je otevřeno nyní a končí 30.listopadu 2023.

Výsledky budou k dispozici do několika dní po uzávěrce přihlášek.