Účastníci a účastnice našich školení

Marker do škol

profilova foto Jana Kascakova

Jana
Kaščáková

Učím na vidieckej základnej škole a 10 rokov som koordinátorkou Zelenej školy. Marker do škôl som si vybrala ako spôsob získania nového pohľadu na učenie. Vďaka školeniu som zažila množstvo úžasných aktivít, naučila som sa viac pozorovať dianie v triede a reagovať na potreby žiakov.

Svoje skúsenosti plánujem šíriť vo svojom okolí a spolu s mojimi žiakmi objavovať svet  s radosťou.

profilova foto Jana Tollarova

Jana
Tollarová

Pracuji jako učitelka na 1. stupni ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci. V oblasti školství působím 36 let.

Ve školení Marker do škol vidím možnost profesního rozvoje, příležitost načerpat inspiraci a sdílet příklady dobré praxe s ostatními účastníky.

profilova foto Pavlina Moravcova

Pavlína
Moravcová

– vedu odloučené pracoviště ZŠ Pod Montací v Náchodě s programem Začít spolu

– do Markeru jsem se přihlásila, abych získala zásobu aktivit, které vedou k rozvoji komunikace a naladění se na sebe a ostatní

– v práce se zaměřuji mimo jiné na respektující komunikaci, práci s cíli a plánování kroků ke splnění cílů

profilova fotka Eva Kudlacova

Eva
Kudláčová

Učím na Základnej škole a rada by som bola motiváciou pre žiakov. Do projektu som sa prihlasila, pretože ma baví učiť inak. Objavila som tu veľa inšpirácií a využitie pre prax.

profilova fotka Adri Mackova

Adri
Macková

Som fyzikárka. Vďaka Komenskému inštitútu vediem Kluby učiteľov fyziky na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci.

Vďaka symetriám je pre mňa fyzika príťažlivá a zrozumiteľná. Rovnako pomocou analógií hľadám riešenia pre životné situácie. Napríklad: Boli ste, že na fakt dobrom školení? Ako ste sa na ňom cítili? Čo ste sa na ňom robili a zažívali? Naučili ste sa niečo?  Odporučili by ste ho? Dáva mi teda zmysel, aby sme takto vzdelávali už naše deti. Pri vzdelávaní a raste potrebujú zažívať nadšenie, podporu, radosť, istotu. V neformálnom vzdelávaní vidím väčší progres. Nie je dôvod čakať, až raz budú veľkí.

Jana
Tvrdá

-som učiteľka odborných predmetov na Obchodnej akadémií v Považskej Bystrici,

– učím už viac ako 26 rokov,

– na školenie Marker CS som sa prihlásila, aby som sa dozvedela nové informácie ako zlepšiť prácu s mládežou, skvalitniť vyučovací proces, oboznámiť sa s metódami a technikami neformálneho vzdelávania,

– vedomosti získané na tomto vzdelávaní ma veľmi obohatili, aplikujem princípy NFV do vyučovacieho procesu, chcem aby sa žiaci tešili na hodiny a vzdelávali sa s radosťou.

Za všetky aktivity, poznatky, informácie a čas strávený na tomto školení srdečne ďakujem super lektorom a priateľom, učiteľom, ktorých som tu stretla. Prajem všetkým veľa radosti v našej často neľahkej učiteľskej praxi.

profilova foto Liba Renfusova

Líba
Renfusová

 – pracuji jako učitelka  mnoho let, posledních pět let na 1. stupni  ZŠ V. Hejny  v Červeném Kostelci

 – ráda pracuji s dětmi a objevuji  nové cesty, jak zkvalitnit a zpříjemnit výuku, aby společně strávený čas ve škole nebyl pro nás promarněným dnem 

 – účast v Markeru byla pro mě cestou k  získání  nového pohledu na  vzdělávání,    

  práci s žáky z jiné stránky a aplikování získaných znalostí v praxi

 – možnosti k setkávání, předávání zkušeností, sebepoznání i seberozvoji

profilova foto Hana Drtinova

Hana
Drtinová

Jsem učitelkou českého a anglického jazyka na ZŠ Náchod – Plhov. Snažím se vyučovat za využití škály dostupných materiálů tak, aby výuka bavila nás všechny. Jsme školou se sportovním režimem a zároveň integrací různorodých žáků, což na výuku klade vyšší nároky. Vzhledem k žákům cizincům využívám angličtinu i ve výuce českého jazyka. Je pro mne přínosné diskutovat s jinými učiteli, porovnat jejich přístupy a názory se svými. Z markeru si odnáším mnoho aktivit, které hned po školení zkouším a mnohé z nich již patří k mým oblíbeným stálicím.

profilova fotka Luba Tomkova

Ľuba
Tomková

Som Ľuba Tomková a pochádzam z Banskej Bystrice. Učím na základnej škole dejepis a geografiu. Rada prepájam bežný život a praktické spoznávanie sveta s tým školským. Milujem cestovanie, objavovanie krásnych miest na našej planéte a rada stretávam nových a podnetných ľudí. Svojím elánom a energiou sa snažím „nakaziť“ aj mojich žiakov.
profilova foto Svetlana Chabelova

Svetlana
Chábelová

Pôsobím v celkom veľkej základnej škole v meste SENICA, naša škola má 520 žiakov a som s ňou previazaná ako jej bývalá žiačka, rodič, učiteľka a posledných 14 rokov aj ako riaditeľka. Veľmi dlho hľadám odpoveď na otázku: Ako (sa) vzdelávať  lepšie? A školenia  Marker mi ukázali, že neformálne  vzdelávanie sa dá uplatniť aj v našom klasickom školskom vyučovaní. Voľný čas venujem cestovaniu, návšteve divadla, koncertu alebo len tak  posedeniu pri grilovačke s rodinou a priateľmi.

profilova foto Michal Horvath

Michal
Horváth

Moje meno je Michal Horváth, pôsobím ako učiteľ na Obchodnej akadémií Račianska v Bratislave predmet Osobnosť žiaka, kde sa snažím pomôcť žiakom rozvíjať životné zručnosti. V školstve oficiálne pôsobím od roku 2016, ale už niekoľko rokov predtým som pracoval s deťmi a mládežou. Povedal som si, že chcem prehĺbiť svoje poznanie o neformálnom vzdelávaní a viac ho prepojiť s tým formálnym v škole, preto som sa prihlásil na Marker do škôl. A neľutujem! Okrem skvelého know-how od lektorov, som mohol spoznať ďalších skvelých učiteľov, ktorí sú pre mňa veľkou inšpiráciou a mohol som sa od nich učiť. Som za túto príležitosť veľmi vďačný.

profilova foto Miriam Lidajova

Miriam
Lidajová

Som učiteľka účtovníctva a ekonomických predmetov, ktorá sa zaujíma o netradičné formy vyučovania. Veľmi rada vymýšľam prípadové štúdie na rôzne témy, ktorými zahrňujem svojich žiakov. Oslovilo ma neformálne vzdelávanie. Mám rada fotografovanie, prírodu a liečivé rastliny. Venujem sa lyžovaniu a turistike. Môj muž vraví, že by som si želala, aby mal deň 60 hodín .

profilova foto Miroslava Fedakova

Miroslava
Fedáková

Som učiteľka na ZŠ Škultétyho v Nitre. Učím predmety matematika a informatika.

Učenie je pre mňa poslaním a nadšenie žiakov pohonom, aby som sa aj ja ďalej vzdelávala v nových metódach učenia a odovzdávala vedomosti tak, aby žiakov moje predmety bavili.

profilova foto Andrea Muchova

Andrea
Plná

Jsem učitelkou Základní školy v Teplicích nad Metují, zároveň vedu MC MaMiNa v Polici nad Metují. 

V Markeru vidím příležitost získat nové zkušenosti a inspiraci pro svou práci a profesně se posunout.

profilova foto Sarka Vackova

Šárka
Vacková

Jmenuji se Šárka Vacková, učím na základní škole v Teplicích nad Metují. 

Díky projektu Marker jsem se seznámila s inspirativni lidmi.

profilova foto Marketa Babunkova

Markéta
Nyklíčková

Učím přírodní vědy na 2. stupni základní školy.

Práce s dětmi mi přináší mnoho radosti.

Zuzana
Uhlárová

ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra

Martina
Zetková

ZŠ V. Hejny Červený Kostelec