Tým
projektu Marker

skolitelka Jolana Dockalova

Jolana
Dočkalová

Vzdělávání, hlavně tomu neformálnímu se v česko-slovenském i evropském kontextu věnuje téměř 20 let. Zaměřuje se na osobnostní a profesní růst mladých lidí, budování kapacit neziskových organizací a sociálních podniků. K tomu využívá mentoring a koučování pro rozvoj kompetencí u jednotlivců i týmů. Vystudovala kulturní a sociální antropologii, momentálně dokončuje tříletý výcvik Gestalt koučinku. Na workshopech pro školy seznamuje učitele s potenciálem koučovacího přístupu ve výuce. Od roku 2020 spolupracuje se sítí Scioškol na přípravě jejich nové vzdělávací koncepce. Dlouhodobě rozvíjí národní síť Quality Label  expertů programu Evropský sbor solidarity při Domu zahraniční spolupráce. Baví ji učit se, nejlépe vzájemně,  díky svým 3 dětem se jí to daří každý den. Více zde a zde.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky s mládeží, Markeru pro učitele

Je členkou ANEV

skolitelka Monika Novosadova

Monika
Novosádová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží se pohybuje od roku 1997 včetně několika let v rámci politiky mládeže na evropské úrovni. Vystudovala sociální práci a má zkušenosti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a s prací s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Kromě vzdělávacích aktivit se věnuje tanečně pohybové psychoterapii a provázení týmů organizačními změnami. V Nadaci Via vedla program ViabilityNet 3.0 zaměřený na podporu a rozvoj místních komunitních lídrů ve střední a východní Evropě. Od roku 2019 s Nadací Via spolupracuje na následném programu Community Alphabet pro organizace podporující rozvoj (nejen) místních komunit. Studuje supervizi v sociálních a zdravotnických zařízeních na FHS UK. Více zde.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky s mládeží, Markeru pro učitele

Je členkou ANEV

Tomáš Pešek

Tomáš
Pešek

Dvě desetiletí se věnuju rozvoji potenciálu mladých lidí a hledá inovativní cesty, jak to dělat. Nejvíc si rozumí s neformálním vzděláváním, koučingem a zážitkovou pedagogikou, ve kterých dlouhodobě působí. Lektoruje v různých programech (Například www.komenskehoinstitut.sk, www.kurztransition.eu) a vede dlouhodobý výcvik pro učitele o využívání koučovacího přístupu ve školním prostředí. Vystupuje na různých konferencích, kde nejčastěji hovoří o mladé generaci, aktuálních trendech mladých a jak je připravit na budoucnost. Má rád dlouhodobé vize, důraz na kvalitu a projekty s reálným přesahem. Více zde.

Je zapojený v Markeru pro pracovníky s mládeží, Markeru pro učitele

Je členem YouthWatch

skolitelka Alena Tomanova

Alena
Tomanová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 2008 se věnuje neformálnímu vzdělávání. Pracovala v národní agentuře programu Mládež v akci/Erasmus+ ve Slovenském institutu mládeže Iuventa, kde měla na starosti mezinárodní školící strategii a koordinovala síť regionálních konzultantů a síť školitelů. Aktuálně pracuje v organizaci YouthWatch, kde se věnuje koordinaci projektů a expertním, metodickým a výzkumným činnostem.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky s mládeží, Markeru pro učitele

Je členkou YouthWatch

skolitelka Michaela Vylezikova

Michaela
Vyležíková

Vzdělávání se věnuje od roku 2010, kdy se účastnila prvního školení globálního rozvojového vzdělávání. Od té doby pracovala v několika neziskovkách, například jako metodička občanského vzdělávání v Multikulturním centru Praha nebo koordinátorka osvětového vzdělávání v organizaci Světlo pro svět. Od roku 2012 je také hrdou členkou Prázdninové školy Lipnice, kde se podílela na několika zážitkových kurzech. V současné době je také členkou Správní rady a na starosti má hlavně projekty pro mládež. Podílela se na projektu Aktiv, jehož cílem byla podpora angažovanosti mládeže. Má ráda, když věci dávají smysl, záleží jí na kvalitě toho, co dělá a do budoucna by se chtěla věnovat výchově k demokracii.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky s mládeží

skolitelka Svetlana Offermann

Světlana
Offermann

Je aktivním mladým člověkem a od roku 2003 aktivně působí v různých neziskových organizacích věnujících se práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání. Během tohoto období měla možnost zapojit se do různých dobrovolnických projektů a aktivit, které měly různorodý charakter – od od místního po mezinárodní. Byla předsedkyní a místopředsedkyní sdružení Plusko. V Slovenském národní institutu mládeže Iuventa pracovala jako projektová manažerka v projektech podpory a rozvoje práce s mládeží na Slovensku, který byly spolufinancované Evropským sociálním fondem (KomPrax, PRAKTIK). Pracovala jako vedoucí interního vzdělávacího týmu ve společnosti IBM. V roce 2011 získala ocenění Dobrovolník roku v oblasti práce s mládeží. Nejvíc se cítí doma v oblasti neformální vzdělávání, kterému se věnovala i profesionálně v nadnárodní společnosti.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky s mládeží

Je členkou YouthWatch

skolitelka Lenka Polcerova

Lenka
Polcerová

Na první výměně mládeže byla v roce 2003 v Maďarsku, a projektů zaměřených na neformální vzdělávání se od té doby nepustila. Začala aktivně organizovat mezinárodní i místní projekty s občanským sdružením United Games of Nations. Absolvovala mj. Evropský kongres mládeže ve Slovinsku (2009) a vedla regionální setkání na Světovém kongresu mládeže v Turecku (2010). Tři roky pracovala v České národní agentuře programu Mládež v akci, kde se koncepčně věnovala neformálnímu vzdělávání, organizovala mnohá školení zaměřená na podporu kvality projektů i práce s mládeží. V této práci aktuálně pokračuje na dvou frontách – jako předsedkyně Asociace neformálního vzdělávání koordinuje činnost organizace v oblasti podpory pracovníků s mládeží (pořádání školení, včetně úspěšného Marker CS) a v organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit pracuje se vzděláváním dobrovolníků. Kromě práce fandí férovému fotbalu.

Je zapojena v Markeru pro pracovníky s mládeží

Je členkou ANEV

skolitelka Lucie Prisovska

Lucie
Příšovská

Vystudovaná francouzštinářka a angličtinářka, která vždy pobíhala mezi formálním a neformálním prostředím, až se nakonec rozhodla oba přístupy propojovat. Budoucí pedagogy na Technické univerzitě v Liberci učí dramatickou výchovu a studenty andragogiky v Praze interkulturní učení. Školí mezinárodní dobrovolníky po celé České republice a pracovníky s mládeží v Evropě. Ve vzdělávání ji zajímá hlavně práce s postoji. Více zde.

Je zapojena v Markeru pro učitele

Je členkou ANEV

skolitelka Tereza Rajnosek

Tereza
Rajnošek

Ač se od roku 2002 vzdělávala i realizovala v zážitkové a neformální pedagogice, nakonec zakotvila ve vzdělávání formálním. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, žila několik let v zahraničí a v současnosti působí na základní škole v Šumperku. Prošla si mnoha neziskovými organizacemi zaměřenými jak na práci s mládeží, tak i na kultivaci veřejného prostoru. Své žáky vychovává v souladu s životem v interkulturním světě 21. století. 

Je zapojená v Markeru pro učitele