Tým
projektu Marker

Jolana Dočkalová

Jolana
Dočkalová

Ve vzdělávání působí přes dvacet let. Ve své práci se zaměřuje na osobnostní a profesní růst jednotlivců, budování kapacit organizací, i na využívání inovativních výukových metod. Ráda spolupracuje s lidmi, kteří se prakticky i systémově snaží o změnu přístupu ke vzdělávání dětí a mladých lidí v ČR. Je zapojená do aktivit ANEV, podílí se zde na mezinárodních projektech a školí témata spojená s neformálním a kompetenčním vzděláváním. Se sítí Scioškol spolupracuje na tvorbě modelu Scio kompetencí, a pro projekt Young Caritas vzdělává a mentoruje týmy pedagogů na školách. Má evropskou certifikaci v gestalt koučování (GPO), pro Institut Gestalt Essence vede sebezkušenostní koučovací výcviky. Na školeních Europass Teachers Academy seznamuje pedagogy s nástroji koučovacího přístupu a jak je využívat v přímé práci s dětmi a mladými lidmi. Více zde a zde.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky a pracovnice s mládeží, Markeru pro učitele a učitelky.

Je členkou ANEV.

Tomáš Pešek

Tomáš
Pešek

Dvě desetiletí se věnuji rozvoji potenciálu mladých lidí a inovativním přístupům k jejich rozvoji. Nejvíc si rozumí s neformálním vzděláváním, profesionálním koučingem a zážitkovou pedagogikou, ve kterých dlouhodobě působí. Angažuje se v organizacích YouthWatch, PLUSKO a ICF Slovak Charter Chapter. V posledních letech se věnuje rozvoji mladých mužů na cestě k dospělosti (www.kurztransition.eu) a rozvoji koučingu ve vzdělávání – vede dva dlouhodobé akreditované výcviky pro pracovníky s mládeží a učitele. Je řečníkem na různých konferencích, kde hovoří nejčastěji o mladé generaci, aktuálních trendech mladých a jak je připravit na budoucnost. Má rád dlouhodobé vize, důraz na kvalitu a projekty s reálným přesahem. Více zde.

Je zapojený v Markeru pro pracovníky a pracovnice s mládeží, Markeru pro učitele a učitelky.

Je členem YouthWatch.

skolitelka Michaela Vylezikova

Michaela
Vyležíková

Vzdělávání se věnuje od roku 2010, kdy se účastnila prvního školení globálního rozvojového vzdělávání. Od té doby pracovala v několika neziskovkách, například jako metodička občanského vzdělávání v Multikulturním centru Praha nebo koordinátorka osvětového vzdělávání v organizaci Světlo pro svět. Od roku 2012 je také hrdou členkou Prázdninové školy Lipnice, kde se podílela na několika zážitkových kurzech. V současné době je také členkou Správní rady a na starosti má hlavně projekty pro mládež. Podílela se na projektu Aktiv, jehož cílem byla podpora angažovanosti mládeže. Má ráda, když věci dávají smysl, záleží jí na kvalitě toho, co dělá a do budoucna by se chtěla věnovat výchově k demokracii.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky a pracovnice s mládeží

Katarina Ruzickova

Katarína
Růžičková

V oblasti vzdělávání působí již několik let, během nichž vystřídala formální a neformální vzdělávání. Dva roky pracovala jako učitelka na základní škole v Bratislavě, v současné době se věnuje především mentoringu a neformálnímu vzdělávání různých cílových skupin. Spolupracuje především s organizací inTYMYta, kde přednáší mládeži o vztahové a sexuální výchově, a s organizací Teach for Slovakia, kde jako mentorka vede začínající učitele k jejich profesnímu a osobnímu rozvoji. V letošním roce vyškolila několik skupin mentorů v rámci programu RCPU MŠVVaŠ, kde také poskytuje supervizi. Kromě výuky na Slovensku má zkušenosti s výukou v evropském kontextu v rámci projektů Erasmus+. Spolupracuje také s Katedrou pedagogiky a sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, kde se podílela na přípravě kurzu pro budoucí učitele. V současné době se znovu vzdělává v tématech trauma sensitive a embodied learning a má slabost pro hudbu Karola Duchoně.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky a pracovnice s mládeží

Katarína
Cisáriková

Pepa Hruška

Pepa
Hruška

Rozvoji lidí se profesně věnuje od roku 2007. V organizaci DO SVĚTA, z.s. pracuje jako lektor programů primární prevence rizikového chování a vzdělává pedagogy v oblasti práce se skupinou. Ve školách pracuje s dětmi a mládeží na podpoře a udržitelnosti zdravého klimatu skupin. V organizaci PREVENT 99 z. ú. spolupracuje v poradenské skupině pro abstinující klienty. Zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání a koučovací přístup využívá v posledních letech v Prázdninové škole Lipnice zejména na kurzu pro mladé muže Transition a na expedicích Outward Bound ČR. Ve své soukromé poradenské praxi se zaměřuje na rozvoj a podporu člověka skrze pobyt v přírodě a vztah k ní.

 

Je zapojený v Markeru pro pracovníky a pracovnice s mládeží.

skolitelka Alena Tomanova

Alena
Tomanová

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Od roku 2008 se věnuje neformálnímu vzdělávání. Pracovala v národní agentuře programu Mládež v akci/Erasmus+ ve Slovenském institutu mládeže Iuventa, kde měla na starosti mezinárodní školící strategii a koordinovala síť regionálních konzultantů a síť školitelů. Aktuálně pracuje v organizaci YouthWatch, kde se věnuje koordinaci projektů a expertním, metodickým a výzkumným činnostem.

Je zapojená v Markeru pro učitele a učitelky.

Je členkou YouthWatch.

Dorota Madziová

Dorota
Madziová

Dorota Madziová – kariérová průvodkyně, metodička v oblasti vzdělávání a lektorka, spoluzakladatelka Centra kompetencí a jedna z prvních certifikovaných lektorek metody Mapování kompetencí CH-Q v ČR.

V oblasti neformální vzdělávání působí od roku 2001, od roku 2010 se intenzivně věnuje rozvoji kariérového poradenství v ČR. Své odborné znalosti získala, mj. pod vedením holandských a švýcarských lektorů. Absolvovala několik zahraničních studijních cest s cílem přenosu dobré praxe do českého kontextu. Posledních 5 let se věnuje rozvoji kariérového vzdělávání na ZŠ a SŠ, a to jak přímou práci s žáky, tak metodickou podporou pedagogů. Za své počínání získala několik ocenění v Národní ceně kariérového poradenství, naposledy v roce 2021 za rozvoj on-line kariérového poradenství.

Je zapojená v Markeru pro učitele a učitelky.

Luba Tomková

Ľuba Tomková

Ve školství působí od roku 2001, kdy pracovala jako učitelka dějepisu a zeměpisu na základní škole. Ve svém portfoliu se zaměřila především na globální vzdělávání, rozvoj kritického myšlení a učení se službou. V roce 2018 absolvovala roční program IRPU (individuální rozvojový program pro učitele prostřednictvím organizace LEAF). Od roku 2019, kdy absolvovala roční program Komenského institutu, se věnuje mentoringu a koučování žáků a učitelů.  V roce 2020 absolvovala školení Marker do škol zaměřené na neformální vzdělávání a od té doby se svými kolegy zavádí prvky neformálního vzdělávání do výuky. Od roku 2021 působí také jako zástupkyně na základní škole.

Ve škole vede dobrovolníky z řad žáků a učitelů, kteří realizují servicelearningové programy, především ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici. Ve svém volném čase se od roku 2010 věnuje dobrovolnictví a má na starosti denní letní tábor pro děti s hadicapem v rámci PONS (Asistence osobám neschopným samostatnosti).

Ráda se toulá po světě a poznává nová krásná místa. Je velkým knihomolem.

Je zapojená v Markeru pro učitele a učitelky.

Anežka Dvořáková

Anežka Dvořáková

V neformálním vzdělávání se pohybuje od roku 2014 a to především na poli zážitkové pedagogiky pod Prázdninovou školou Lipnicí (PŠL) nebo Centrem pro demokratické učení – CEDU, z.s. Několik let měla možnost působit ve vzdělávání pracovnic*níků v sociálních službách. S ANEV spolupracuje od roku 2020. Významněji se věnuje rozvoji žákovských parlamentů a demokratické kultury na základních a především středních odborných školách. Věnuje se osobnostnímu rozvoji mladých dívek v přechod do dospělosti pod spolkem Buď svá. Pod PŠL realizuje letní seberozvojové kurzy pro teenagery a zimní zážitkové kurzy pro rodiče a děti. 

V roce 2014-2015 absolvovala školení pro pracovníky s mládeží MarkerCS, 2017 absolvovala roční Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice a v roce 2021 ukončila 4-letý sebezkušenostní výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovská psychoterapie). A i nyní vyhledává zajímavé a prohlubující kurzy pro další rozvoj její práce s mládeží.

Je zapojená v Markeru pro pracovníky a pracovnice s mládeží i Markeru pro učitele a učitelky.

Na konceptu školení dále spolupracovali:

skolitelka Monika Novosadova

Monika
Novosádová

V neformálním vzdělávání v práci s mládeží se pohybuje od roku 1997 včetně několika let v rámci politiky mládeže na evropské úrovni. Vystudovala sociální práci a má zkušenosti z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a s prací s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením. Kromě vzdělávacích aktivit se věnuje tanečně pohybové psychoterapii a provázení týmů organizačními změnami. V Nadaci Via vedla program ViabilityNet 3.0 zaměřený na podporu a rozvoj místních komunitních lídrů ve střední a východní Evropě. Od roku 2019 s Nadací Via spolupracuje na následném programu Community Alphabet pro organizace podporující rozvoj (nejen) místních komunit. Studuje supervizi v sociálních a zdravotnických zařízeních na FHS UK. Více zde.

Byla zapojená v Markeru pro pracovníky s mládeží od začátku až do roku 2022 a podílela se i na Markeru pro učitele.

Je členkou ANEV.

skolitelka Svetlana Offermann

Světlana
Offermann

Je aktivním mladým člověkem a od roku 2003 aktivně působí v různých neziskových organizacích věnujících se práci s mládeží a neformálnímu vzdělávání. Během tohoto období měla možnost zapojit se do různých dobrovolnických projektů a aktivit, které měly různorodý charakter – od od místního po mezinárodní. Byla předsedkyní a místopředsedkyní sdružení Plusko. V Slovenském národní institutu mládeže Iuventa pracovala jako projektová manažerka v projektech podpory a rozvoje práce s mládeží na Slovensku, který byly spolufinancované Evropským sociálním fondem (KomPrax, PRAKTIK). Pracovala jako vedoucí interního vzdělávacího týmu ve společnosti IBM. V roce 2011 získala ocenění Dobrovolník roku v oblasti práce s mládeží. Nejvíc se cítí doma v oblasti neformální vzdělávání, kterému se věnovala i profesionálně v nadnárodní společnosti.

Byla zapojená v Markeru pro pracovníky s mládeží.

Je členkou YouthWatch.

skolitelka Lenka Polcerova

Lenka
Polcerová

Na první výměně mládeže byla v roce 2003 v Maďarsku, a projektů zaměřených na neformální vzdělávání se od té doby nepustila. Začala aktivně organizovat mezinárodní i místní projekty s občanským sdružením United Games of Nations. Absolvovala mj. Evropský kongres mládeže ve Slovinsku (2009) a vedla regionální setkání na Světovém kongresu mládeže v Turecku (2010). Tři roky pracovala v České národní agentuře programu Mládež v akci, kde se koncepčně věnovala neformálnímu vzdělávání, organizovala mnohá školení zaměřená na podporu kvality projektů i práce s mládeží. V této práci aktuálně pokračuje na dvou frontách – jako předsedkyně Asociace neformálního vzdělávání koordinuje činnost organizace v oblasti podpory pracovníků s mládeží (pořádání školení, včetně úspěšného Marker CS) a v organizaci INEX – Sdružení dobrovolných aktivit pracuje se vzděláváním dobrovolníků. Kromě práce fandí férovému fotbalu.

Byla zapojena v Markeru pro pracovníky s mládeží.

Je členkou ANEV

skolitelka Lucie Prisovska

Lucie
Příšovská

Vystudovaná francouzštinářka a angličtinářka, která vždy pobíhala mezi formálním a neformálním prostředím, až se nakonec rozhodla oba přístupy propojovat. Budoucí pedagogy na Technické univerzitě v Liberci učí dramatickou výchovu a studenty andragogiky v Praze interkulturní učení. Školí mezinárodní dobrovolníky po celé České republice a pracovníky s mládeží v Evropě. Ve vzdělávání ji zajímá hlavně práce s postoji. Více zde.

Byla zapojena v Markeru pro učitele.

skolitelka Tereza Rajnosek

Tereza
Rajnošek

Ač se od roku 2002 vzdělávala i realizovala v zážitkové a neformální pedagogice, nakonec zakotvila ve vzdělávání formálním. Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, žila několik let v zahraničí a v současnosti působí na základní škole v Šumperku. Prošla si mnoha neziskovými organizacemi zaměřenými jak na práci s mládeží, tak i na kultivaci veřejného prostoru. Své žáky vychovává v souladu s životem v interkulturním světě 21. století. 

Byla zapojená v Markeru pro učitele.