Marker do škôl

O školení

Aktuálny školský rok je kvôli kríze výzvou. Táto neľahká situácia viedla učiteľky a učiteľov k tomu, aby objavovali rôzne prístupy a cesty, ako so žiakmi pracovať. Jedným z takýchto prístupov je aj tzv. neformálne vzdelávanie.

Dlhodobé česko-slovenské školenie Marker do škôl je vytvorené špecificky pre učiteľov a venuje sa tomu ako využiť neformálne vzdelávanie v školstve a v prostredí triedy.

Témy školenia

Koncept
kompetencií

Ako využívať koncept kompetencií ako kombináciu vedomostí, zručností a postojov ako ich rozvíjať (aj v kontexte ŠVP).

Stanovovanie
vzdelávacích cieľov

Ako užitočne používať adaptovanú Bloomovu taxonómiu na jasné pomenovanie vzdelávacích cieľov.

Rôznorodosť
výuky

Ako nastaviť hodiny tak, aby podporovali rôznorodé preferencie učenia sa žiakov.

Skupinová
dynamika

Ako pracovať so skupinou a skupinovou dynamikou na podporu učenia sa skupiny i jednotlivcov.

Metódy a techniky
neformálneho vzdelávania

Ako zaradiť do výuky rôzne aktivity a využívať reflexiu na podporu učenia sa.

Učiť sa
učiť

Ako pomáhať žiakom porozumieť si, ako sa efektívne učiť.

Piliere školenia

ucastnicka skolenia Marker

Dlhodobý koncept

Marker je komplexné školenie, ktoré sa neformálnemu vzdelávaniu venuje naozaj do hĺbky. V logickej nadväznosti pokrýva množstvo tém, ktoré však potrebujú svoj čas a skúšanie v praxi, na to, aby sa usadili. Dlhodobé školenie však bude mať na tvoju prácu dlhodobý dopad a prinesie ti zmeny na viacerých úrovniach.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Podporná atmosféra

Účastníkov Markeru starostlivo vyberáme tak, aby sa na školení zišla pestrá skupina ľudí. Už len skupina samotná tak bude zdrojom veľkej inšpirácie a vzájomnej podpory. Celým procesom školenia bude sprevádzať skúsený tím školiteľov v oblasti neformálneho vzdelávania, ktorí sa ti budú snažiť odovzdať čo najviac zo svojho know-how a zároveň ťa naplno podporovať v tom, ako to využiť v školskom prostredí.

skusanie situacnej analyzy na skoleni Marker

Skúšanie
v praxi

Dôležitým elementom Markeru je, že to, čo sa naučíš, si budeš môcť prakticky vyskúšať či už priamo na školení alebo vo svojej vlastnej praxi v jednotlivých medzifázach. Počas školenia tak budeš môcť pracovať so svojimi vlastnými skúsenosťami a zážitkami z praxe.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Osobná
aktivita

Zodpovednosť za to, čo sa na školení naučíš a ako to využiješ vo svojej praxi, leží ako na našich, tak aj aj na tvojich pleciach. Marker je školenie, ktoré si bude vyžadovať tvoju osobnú aktivitu a nasadenie v celom procese. Je potrebné s tým počítať.

Program a termíny

0
mesiacov

Školenie je dlhodobé a skladá sa zo 4 fáz. Prvá a posledná fáza bude v česko-slovenskej skupine. Druhá a tretia fáza bude prebiehať samostatne v Čechách a na Slovensku.

1.fáza

19.-22.8.
2021

2.fáza

8.-10.10.
2021

3.fáza

7.-9.1.
2022

4.fáza

18.-20.3.
2022

Tím školenia Marker

skolitelka Monika Novosadova
Monika Novosádová
Školiteľka
skolitelka Lucie Prisovska
Lucie Příšovská
Školiteľka
skolitelka Jolana Dockalova
Jolana Dočkalová
Školiteľka
skolitelka Tereza Rajnosek
Tereza Rajnošek
Školiteľka
Tomáš Pešek
Školiteľ
skolitelka Alena Tomanova
Alena Tomanová
Školiteľka

Prihláška a praktické záležitosti

Školenie je určené pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Na školenie sa môžu prihlásiť aj dvaja pedagógovia/pedagogičky z jednej školy. Školenie má kapacitu 22 účastníkov (12 z ČR a 12 zo SR)

Školenie je dotované z programu Erasmus+ Mládež. Vďaka tomu je účastnícky poplatok za celé školenie 100 € (v tejto cene je započítaný aj 1ks tlačenej publikácie Šlabikár neformálneho vzdelávania). Strava, ubytovanie a cestovné náklady sú hradené. Reálna cena školenia bez grantovej podpory je 1700 €/osoba.

Prihlasovanie

Prihlasovanie je aktuálne uzavreté. Môžete nám však na seba nechať kontakt a my sa vám ozveme, keď budeme otvárať ďalší cyklus školenia.