Marker do škôl

O školení

Úvodný pilotný ročník v roku 2021 nám ukázal, že princípy neformálneho vzdelávania majú veľké možné využitie v školskom prostredí. Učitelia sú schopní preniesť do svojho vyučovania viac, ako sme si mysleli. Vyučovanie je potom kreatívnejšie, interaktívnejšie, zamerané nielen na predmet, ale aj na výchovu a rozvoj potrebných kompetencií a deti o viac baví. Aj preto sme sa rozhodli v ňom pokračovať a prichádzame s druhou edíciou školenia Marker do škôl. 

Je to dlhodobé,  česko-slovenské a viacfázové školenie školenie vytvorené špecificky pre učiteľov a venuje sa tomu ako využiť neformálne vzdelávanie v školstve a v prostredí triedy. Tento rok sa zameriame viac na kompetenčný prístup vo vzdelávaní a systematickejší prenos do praxe prostredníctvom konkrétnych malých projektov účastníkov.

Dlhodobosť školenia podporuje to, že má skutočne dopad a medzinárodná skupina zasa podporuje sieťovanie a prenos inšpirácií aj naprieč hranicami. V tomto ročníku budeme aj systematicky zisťovať dopad školenia nielen cez učiteľov, ale aj priamo cez žiakov, ktorých učia.

Témy školenia

Koncept
kompetencií

Ako využívať koncept kompetencií ako kombináciu vedomostí, zručností a postojov ako ich rozvíjať (aj v kontexte ŠVP).

Stanovovanie
vzdelávacích cieľov

Ako užitočne používať adaptovanú Bloomovu taxonómiu na jasné pomenovanie vzdelávacích cieľov.

Rôznorodosť
výuky

Ako nastaviť hodiny tak, aby podporovali rôznorodé preferencie učenia sa žiakov.

Skupinová
dynamika

Ako pracovať so skupinou a skupinovou dynamikou na podporu učenia sa skupiny i jednotlivcov.

Metódy a techniky
neformálneho vzdelávania

Ako zaradiť do výuky rôzne aktivity a využívať reflexiu na podporu učenia sa.

Naučiť sa
učiť

Ako pomáhať žiakom porozumieť si, ako sa efektívne učiť.

Na základe predchádzajúcich skúseností sme nielen pre účastníkov školenia Marker vytvorili publikáciu Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Šlabikár spracováva hlavné témy školenia z rôznych uhlov pohľadu a jednoduchým spôsobom hovorí o témach, ktoré počas školenia zažijete z väčšej hĺbky a šírky.

Piliere školenia

ucastnicka skolenia Marker

Dlhodobý koncept

Marker je komplexné školenie, ktoré sa neformálnemu vzdelávaniu venuje naozaj do hĺbky. V logickej nadväznosti pokrýva množstvo tém, ktoré však potrebujú svoj čas a skúšanie v praxi, na to, aby sa usadili. Dlhodobé školenie však bude mať na tvoju prácu dlhodobý dopad a prinesie ti zmeny na viacerých úrovniach.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Podporná atmosféra

Účastníkov Markeru starostlivo vyberáme tak, aby sa na školení zišla pestrá skupina ľudí. Už len skupina samotná tak bude zdrojom veľkej inšpirácie a vzájomnej podpory. Celým procesom školenia bude sprevádzať skúsený tím školiteľov v oblasti neformálneho vzdelávania, ktorí sa ti budú snažiť odovzdať čo najviac zo svojho know-how a zároveň ťa naplno podporovať v tom, ako to využiť v školskom prostredí.

skusanie situacnej analyzy na skoleni Marker

Praktickosť
školenia

Pokiaľ očakávate, že Vás nalejeme iba teoretickými vedomosťami, nie je to tak. Nebudeme o veciach len rozprávať, ale budete si všetko skúšať a zažívať aj na vlastnej koži.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Vlastný
projekt

Zodpovednosť za to, čo sa na školení naučíš a ako to využiješ vo svojej praxi, leží ako na našich, tak aj aj na tvojich pleciach. Marker je školenie, ktoré si bude vyžadovať tvoju osobnú aktivitu a nasadenie v celom procese. Budeme ťa systematicky podporovať v tom, aby si čo najviac vo forme malého vlastného projektu preniesol/la do svojej praxe a tým zvýšila aj dopad celého školenia na svojich žiakov.

Program a termíny

0
mesiacov

Školenie je dlhodobé a skladá sa zo 4 fáz. Prvá, druhá a posledná fáza bude v česko-slovenskej skupine. Tretia fáza bude prebiehať samostatne v Čechách a na Slovensku.

Každá fáza kombinuje teóriu s praxou. Jednotlivé fázy sa zameriavajú na niekoľko oblastí zručností z princípov neformálneho vzdelávania. V medzifázach si to, čo sa účastníci a účastníčky naučia, skúšajú s podporou školiteľov v praxi.

0
dní

Školenie je dlhodobé, preto je dôležité počítať s tým, koľko času mu budete musieť venovať. Celkom vam Marker do škôl zaberie približne 22 dní v rozmedzí cca 12 mesiacov. Tento čas okrem školenia zahŕňa samoštúdium, prax, podporu a spätnú väzbu od školiteľov a vzájomnú podporu v rámci skupiny.

 • 14 dní pobytové školenia (vrátane cesty na miesto školenia a naspäť domov) – 5 dní (1.fáza), 3 dni (2.fáza), 3 dni (3.fáza – národní), 3 dni (4.fáza)
 • 4 dní – prax a vlastný projekt medzi jednotlivými fázami (vrátane prípravy, realizácie a vyhodnotenia) zameraný na rozvoj kompetencií žiakov
 • 4 dní – samoštúdium a domáca príprava: 1 deň pred prvým školením, 1 deň medzi 1. a 2. školením, 1 deň medzi 2. a 3. školením, 1 deň po skončení celého cyklu.

1.fáza

31.1. - 4.2.
2024

Česko

2.fáza

25. - 27. 4.
2024

Slovensko

3.fáza

19. - 21. 8.
2024

Česko i Slovensko

4.fáza

28.-30. 11.
2024

Česko

Tím školenia Marker

Dorota Madziová
Dorota Madziová
Školiteľka
Luba Tomková
Ľuba Tomková
Školiteľka
skolitelka Jolana Dockalova
Jolana Dočkalová
Školiteľka
Anežka Dvořáková
Anežka Dvořáková
Školiteľka
Tomáš Pešek
Školiteľ
skolitelka Alena Tomanova
Alena Tomanová
Školiteľka

Prihláška a praktické záležitosti

Školenie je určené pre pedagógov a pedagogičky 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Na školenie sa môžu prihlásiť aj dvaja pedagógovia/pedagogičky z jednej školy. Školenie má kapacitu 22 účastníkov (11 z ČR a 11 zo SR).

Pre slovenské učiteľky a učiteľov riešime v spolupráci s Komenského inštitútom možnosť akreditácie celého kurzu ako inovačné vzdelávanie v rozsahu viac ako 50 hodín.

Školenie je pre vás, ak:

 • Ste zo Slovenska alebo z Českej republiky
 • Učíte na druhom stupni ZŠ alebo na strednej škole
 • Máte chuť sa inšpirovať a ste pripravený/á experimentovať
 • Máte priestor a motiváciu využiť skúsenosti zo školenia vo svojej praxi
 • Ste schopný/á sa zúčastniť celého školenia – štyroch pobytových častí a praxe medzi nimi
 • Máte podporu zo strany vedenia svojej školy

Pro koho školení není:

 • Pre tých, ktorí nemajú skúsenosti s vedením aktivít pre deti a/alebo mladých ľudí alebo s vyučovaním v školách
 • Pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť všetkých fáz odbornej prípravy
 • Pre tých, ktorí nie sú schopní realizovať postupy v priebežných fázach

Podmienky
účasti

Nie je možné prísť na školenie neskôr alebo odísť predčasne. Podrobnosti k dĺžke jednotlivých častí a časovému rozsahu sú v sekcii Program a termíny. 

Na školenie sme získali finančnú podporu z programu Erasmus+. Skutočné náklady na účastníka alebo na účastníčku (honoráre lektorov na školeniach a online, intenzívna metodická podpora v priebežných fázach, ubytovanie, strava a školiace priestory vo všetkých 4 fázach) sú približne 2500.00 eur.

Prečo vám dávame možnosť vybrať si, koľko za školenie zaplatíte?

Uvedomujeme si, že učitelia, ktorí sa na školenie prihlásia môžu pochádzať z rôznych škôl, z rôznych zázemí a teda aj s rôznymi finančnými možnosťami. Nechceme, aby náklady na účastnícky poplatok boli prekážkou pre tých, ktorí chcú rozvíjať seba, svoje školy a najmä svojich študentov a žiakov a preto ponúkame solidárnu cenu 200.00 eur za celé školenie + náklady na cestu.

Ak zaplatíte bežnú cenu 360.00 eur + náklady na cestu, jedna fáza školenia vás bude stáť približne 90 eur.. Za túto sumu ubytovanie a stravu na spolu 14 dní, podporu v medzifáze formou online konzultácie, online stretnutie so skupinou na reflexiu a hlavne perfektné celodenné vzdelávanie počas každej fázy.

Veľkorysou cenou 500.00 eur prispejete aj na zlepšenie kvality školenia a rozvoj celého konceptu školenia Marker do budúcnosti.

Účastnícky poplatok môžete zaplatiť sami, môže ho zaplatiť vaša škola alebo sa môžete dohodnúť na spoluúčasti. Toto rozhodnutie nechávame na vašom uvážení, môžeme pracovať so všetkými možnosťami.

 • Poplatok je nutné uhradiť s podpisom zmluvy, teda po tom, ako budete vybraný/á a pred začiatkom prvej fázy školenia. 
 • Ak vy osobne (alebo vaša škola) môžete zaplatiť aj vyššiu sumu, budeme radi, ak nám dáte vedieť a budeme to riešiť individuálne.
 • V prípade, ak sa rozhodnete zaplatiť poplatok vyšší ako 200.00 eur, je možné sa dohodnúť na rozdelení poplatku na viacero menších častí.
 • Zaplatenie poplatku znamená, že náklady spojené s vaším pobytom na štyroh fázach školenia (ubytovanie, strava, program, materiály) sú hradené. Cestovné je vo vašej réžii. 

Pokiaľ je účastnícky poplatok jedinou prekážkou vašej účasti, ozvite sa nám emailom, dohodneme sa.

 •  

Ak účastník/účastníčka zruší svoju účasť a v zozname náhradníkov sa nenájde náhrada, bude musieť uhradiť storno poplatok. Jeho výšku budeme v prípade potreby riešiť individuálne. Dôvodom storno poplatku je fakt, že pri neúčasti bez nájdenia náhradníka sú všetky náklady na účastníka automaticky vrátené naspäť poskytovateľovi grantu a vzniknutú škodu tak nie je možné z grantu pokryť.

Prihlasovanie

Registrácia je otvorená a končí 30. novembra 2023.

Výsledky budú k dispozícii do niekoľkých dní po uzávierke.