Marker vol. 6 pro pracovníky s mládeží

O školení

Školení Marker CS je dlouhodobý vzdělávací program pro pracovníky s mládeží či sociální pracovníky, kteří připravují pravidelné aktivity, projekty, či školení a chtějí zlepšit jejich kvalitu. Skládá se ze tří pobytových fází a praxí mezi nimi. Školení podpoří účastníky v tom, aby jejich aktivity byly kvalitně připravené, zrealizované a vyhodnocené, pomůže jim získat sebejistotu, utřídit si znalosti a zjistit, kam se dál chtějí ubírat.

Našim záměrem je přispět ke zvýšení kvality neformálního vzdělávání v práci s mládeží v ČR a na Slovensku skrze zvýšení kompetencí pracovníků s mládeží.

Česko-slovenské školení Marker se pořádá již po šesté, je akreditováno Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v České republice a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu na Slovensku.

Přihlašování je v tuto chvíli již uzavřeno. Chcete se účastnit příště?

Témata školení

Vzdělávací aktivita krok za krokem

 • Jak efektivně vytvořit vzdělávací aktivitu? 
 • Jak zjišťovat situaci a potřeby naší cílové skupiny? 
 • Jak nastavovat vzdělávací cíle?
 • Jak si vybírat a používat vhodné metody a techniky?
 • Jak vzdělávání přizpůsobovat různým stylům učení?
 • Jak přemýšlet nad hodnocením vzdělávacích aktivit?

Práce s lidmi

 • Jak pracovat s rozvojovou zpětnou vazbou? 
 • Jak porozumět procesům ve skupině? 
 • Jak podporovat skupinu v efektivním učení? 
 • Jak umět číst skupinovou dynamiku? 

Kontext
práce s mládeží

 • Jaké místo má v práci s mládeží etika?
 • Co znamená výraz politika mládeže a jak souvisí s praxí?
 • Jak se v práci s mládeží vyvíjí pohled na kvalitu?
 • Jaké přicházejí inovativní přístupy?
 • Čím žije dnešní mladá generace?
 • Jak zvýšit dopady svojí práce?

Na základě předchozích zkušeností jsme nejen pro účastníky vytvořili publikaci Slabikář neformálního vzdělávání v práci s mládeží. Slabikář zpracovává hlavní témata tohoto školení z různých úhlů pohledu a jednoduchým způsobem popisuje témata, která během školení zažijete z větší hloubky či šířky.

Školení je akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR . Co to znamená?

Dlhodobé školenie Marker určené pre pracovníkov s mládežou je akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 282/2008 Z. z.o podpore práce s mládežou.

Znamená to, že školenie Marker spĺňa štandardy kvality vzdelávacích programov neformálneho vzdelávania (kvalita garanta a lektorov, relevancia programu pre cieľovú skupinu, ciele programu v prepojení na metodiku, ktorá musí spĺňať princípy neformálneho vzdelávania a podobne).

Zároveň účastníci, ktorí úspešne absolvujú školenie Marker získajú doklad/ certifikát MŠVVaŠ SR o získanej odbornej spôsobilosti v oblasti práce s mládežou, čo napomáha vytvárať povedomie o prínosoch neformálneho vzdelávania z pohľadu nadobudnutých kompetencií zo strany vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov a verejnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o absolvování: Marker CS – dlouhodobý vzdělávací program pro pedagogické pracovníky. Platnost akreditace se stanoví do 10.09.2023.

Akreditace je udělena na základě § 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Pilíře školení

ucastnicka skolenia Marker

Dlouhodobý koncept

Marker je komplexní školení, které se neformálnímu vzdělávání v práci s mládeží věnuje opravdu do hloubky. Pokrývá množství témat, která na sebe logicky navazují. Každé téma samo o sobě potřebuje svůj čas a vyzkoušení v praxi, aby se usadilo, což je díky dlouhodobosti školení možné. Délka školení podporuje i možnost hlubších změn ve vaší práci na vícero úrovních.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Atmosféra podpory

Účastníky a účastnice na Marker vybíráme pečlivě. Je pro nás důležité, aby se na školení sešla pestrá skupina lidí, kteří působí v různých zákoutích práce s mládeží, na různých pracovních pozicích a mají různorodé zkušenosti. Díky tomu je i skupina samotná zdrojem velké vzájemné inspirace a podpory. Celým procesem vás bude provázet tým zkušených školitelů a školitelek, který se bude snažit vám předat co nejvíce ze svých dlouholetých zkušeností, vytvářet prostor pro vaše vzájemné sdílení a zároveň vám nabízet i individuální podporu.

skusanie situacnej analyzy na skoleni Marker

Na zkušené
v praxi

Důležitým prvkem Markeru je, že to, co se naučíte, budete i prakticky zkoušet v praxi. Ať už přímo na školeních nebo v mezifázích ve vlastní praxi. Během školení tak budete získávat konkrétní zkušenosti, budete si zkoušet některá témata, zažijete různé aktivity a budete také  reflektovat, co a jak děláte v praxi. Mezi školeními pak budete převádět svoje zkušenosti ze školení do vlastní práce a tímto způsobem si budete ověřovat, co, jak a proč chcete ve své práci měnit.

ucastnici a ucastnicky skolenia Marker

Osobní
investice

Zodpovědnost za to, co se během školení naučíte, leží jak na našich tak i na vašich bedrech. Marker je školení, které se bez vlastního příspění, zapojení se do procesu a vašeho nasazení neobejde. Je třeba s tím počítat.

Program a termíny*

0
dní
0
měsíců

Program školení je rozdělen do tří fází, každá kombinuje teorii s praxí. Jednotlivé fáze se zaměřují na několik oblastí dovedností ve vedení aktivit. V mezifázích si to, co se účastníci a účastnice naučí, zkouší za podpory školitelů v praxi.

Školení je dlouhodobé, proto je důležité počítat s tím, kolik času mu budeš muset věnovat. Celkem Ti Marker vol. 6 zabere 32 dní v rozmezí cca 7 měsíců. Kromě školení bude čas sloužit k samostudiu, praxi, podpoře a zpětné vazbě ze strany školitelů a vzájemné podpoře v rámci skupiny.

 • 15 dní – pobytová školení (včetně cesty na místo školení a zpět domů) – 5 dnů (1. fáze), 6 dnů (2.fáze), 4 dnů (3.fáze)
 • 6 dní – praxe mezi jednotlivými fázemi (včetně přípravy, realizace a vyhodnocení), může se jednat např. o workshop ve škole, půl denní či denní aktivita pro dobrovolníky, atd.)
 • 3 dny – webináře v mezifázích (3 tříhodinové webináře v odpoledních hodinách)
 • 8 dní – samostudium a domácí příprava: 2 dny před prvním školením, 2 dny mezi 1. a 2. školením, 2 dny mezi 2. a 3. školením, 2 dny po skončení celého cyklu.

1.fáze
13. - 17.6.
2023

Telč, ČR

2.fáze
2. - 7.10.
2023

Slovensko

3.fáze
17. - 20.1.
2024

Ochoz u Brna, ČR

WEBINÁŘE

12.9.
14h - 17h
Bloomova taxonomie

30.11.
15h - 18h
Udržitelnost

4.12.
15h - 18h
Digitální nástroje

*epidemiologická opatření

Opatření budou nastavena podle aktuálních platných pravidel.

Tým školení Marker vol. 6

skolitelka Jolana Dockalova
Jolana Dočkalová
Školitelka
skolitelka Michaela Vylezikova
Michaela Vyležíková
Školitelka
Katarina Ruzickova
Katarína Růžičková
Školitelka
Pepa Hruška
Pepa Hruška
Školitel
Tomáš Pešek
Tomáš Pešek
Školitel
Anežka Dvořáková
Anežka Dvořáková
Koordinátorka

Co o Markeru říkají jeho bývalí účastníci a účastnice?

Jana Dadova

Jana Ďaďová
Sokratov inštitút

Jedinečné školenie pre prácu s mládežou, ktoré ťa posunie osobnostne, profesionálne aj ľudsky. Zmení tvoje postoje k mládeži, dá ti individuálnu podporu, nástroje a teoreticky aj prakticky ťa naučí kvalitne a zmysluplne pripraviť, viesť a zhodnotiť vzdelávacie aktivity.

Radoslav Grivalsky

Radoslav Grivalský
OZ VIAC

„Veľa muziky za málo peňazí“ – v relatívne krátkom čase človek do značnej hĺbky spozná všetky aspekty, zmysluplnosť a potrebu ozajstnej kvality v rámci práce s mládežou. Avšak toto školenie dokáže násobne zefektivniť prístup a zvýšiť kvalitu aj v akekoĺvek inej oblasti mimo práce s mládežou. Samozrejme, ak je človek ochotný učiť sa a rásť, lebo čo nič nestojí, za nič nestojí.

Zuzana Sevcikova

Zuzana Ševčíková
Trenčianske centrum mládeže

Na Markri zistíš, čo je pre mladých ľudí potrebné a zažiješ témy, ktoré môžeš využiť v práci s mladými ľuďmi. Vzdelávanie je náročné, ale otvorené pre tých, ktorí chcú kvalitu využiť vo svojej práci.

Ondra Toth

Účast na Markeru jsem z počátku vnímal jako každý další jiný kurz – „něco se naučím a poznám fajn lidi.“ Rok po skončení ale vnímám hodnotu tohoto kurzu zcela jinak. Marker mě ovlivnil na mnoha rovinách, ať v práci s mládeží, na jiných profesních, dokonce i na osobní rovině. Osobně mám za sebou mnoho dobrých školení, ale Marker je pro mě naprostá jednička! Díky organizátorům a všem kdo zvažují účast vřele doporučuji

Kristýna Mikésková
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hořovice

Chceš poznat, kdo opravdu jsi v roli pracovníka s mládeží? Chceš se naučit pracovat hloubkově, uvědoměle a efektivně? Jdi do Markeru!

Z jakých organizací se nám účastnice a účastníci hlásí? Mrkněte třeba na to, kdo absolvoval loňský ročník.

Přihláška a podmínky účasti

Marker CS má kapacitu 26 účastníků (13 z ČR a 13 ze Slovenska). Každou přihlášku posuzují minimálně 3 členové a členky týmu, kteří se poté shodnou, zda je zájemce vhodným účastníkem. Pokud budete vybráni, podepíšeme s vámi smlouvu, ve které potvrdíte svou účast na Markeru. Smlouva bude ošetřovat i pro případ neúčasti. Více v sekci Podmínky účasti.

Školení je pro Tebe, pokud:

 • Jsi starší 18 let
 • Jsi z České republiky nebo ze Slovenska
 • Pracuješ s dětmi či mládeží (13 – 25 let) alespoň 2 roky
 • Potřebuješ pro svou práci základy pro tvorbu, realizaci a vyhodnocení neformálně vzdělávacích aktivit v práci s dětmi a mládeží
 • Máš chuť se inspirovat a jsi připraven/a experimentovat
 • Máš prostor využít zkušenosti ze školení ve své praxi
 • Jsi schopen/schopna se zúčastnit celého školení – tří pobytových částí a praxe mezi nimi
 • Máš podporu své organizace
 • Pokud budete chtít přijet v tandemu (dva lidi z jedné organizace),  je to možné za finanční spoluúčasti vysílající organizace. Kontaktujte nás, domluvíme se na podmínkách.

Pro koho školení není:

 • Pro ty, kteří nemají zkušenosti s vedením aktivit pro děti a/nebo mládež
 • Pro ty, kteří se nemohou účastnit všech fází školení
 • Pro ty, kteří nejsou schopni zrealizovat praxi v mezifázích
 • Pro ty, jejichž hlavním cílem je stát se profesionálními školiteli

Pokud si nejste jistí, jestli je školení i pro vás, klidně se nám ozvěte.

Podmínky
účasti

Není možné přijet na školení později nebo odjíždět dříve. Podrobnosti k délce fází a časovém rozsahu si můžete přečíst v sekci Program a termíny.

Na školení se nám podařilo získat finanční podporu z programu Erasmus+ Mládež. Reálné náklady na jednoho účastníka nebo jednu účastnici (lektorné na školeních i online, intenzivní metodická podpora v mezifázích, ubytování, strava a doprava na všechny 3 pobytové fáze), se pohybují okolo 2100 EURO.

Proč dáváme možnost vybrat si, kolik za školení zaplatíte?

Uvědomujeme si, že toto školení může být přínosné i pro členy malých organizací, které pracují částečně na dobrovolnické bázi a mohou mít omezené finanční zdroje. Nechceme, aby cena účastnického poplatku byla překážkou pro ty, kteří chtějí rozvíjet sebe, své organizace a hlavně své cílové skupiny, a proto jim nabízíme solidární cenu 200 EURO za celé školení.

Při zaplacení běžné ceny 360 EURO vás  jedna fáze školení vyjde na cca 120 EURO 2 600 Kč. Za to však získáte nejen ubytování a stravu za 4-5-6 dní, do této částky spadá i cestovné, jedno online vzdělávání, minimálně jedna možnost individuální konzultace, online setkání s reflexní skupinkou a hlavně celodenní program během celé fáze.

Štědrou cenou 500 EURO přispíváte také na zvyšování kvality školení a rozvoj konceptu Marker do budoucna.

Účastnický poplatek můžete zaplatit sami/y za sebe, může ho uhradit vaše organizace nebo se můžete domluvit na spoluúčasti. Toto rozhodnutí necháváme na vašem zvážení, se všemi variantami umíme pracovat.

  • Účastnický poplatek je nutné uhradit po podepsání smlouvy, tedy až poté, co budete vybráni/y a předtím než začne první fáze školení. 
  • V případě, že se rozhodnete zaplatit poplatek vyšší než 3900 Kč, je možné se dohodnout na rozdělení poplatku na několik částí.
  • Zaplacení poplatku pro vás znamená, že všechny další náklady spojené s pobytem na třech fázích školení (ubytování, strava, program, materiály) jsou vám hrazeny.
  • Poplatek bude pro české účastníky přepočten na Kč dle aktuálního kurzu v den, kdy budou vybráni/y. V současnosti je to přibližně 3900 až 7800 Kč (150 – 300 EURO).

Pokud by byl účastnický poplatek jedinou překážkou vaši účasti, ozvěte se nám e-mailem, domluvíme se.

Cestovní náklady se proplácejí po každé fázi školení.

 • Proplácíme cestovné ve výši 2.třídy hromadné dopravy – vlaku či autobusu – na základě originálů jízdenek.
 • Pokud pojedete autem a vezmete do něj min. 2 další účastníky či účastnice, ozvěte se nám a domluvíme se na speciálním vyúčtování jízdného. Budete-li v autě sám či jen s 1 člověkem, proplatíme každému z vás náklady do výše jízdného hromadné dopravy (cenu zjistíme na www.idos.cz či e-mailovým dotazem na dopravce).

Případné náklady v mezifázích závisejí na Tvojí kreativitě.

Zruší-li někdo svoji účast a není možné za něj/ni vzít někoho jiného z řad náhradníků/ic, je nutné uhradit storno poplatek. Jeho výši budeme domlouvat individuálně. Důvodem je fakt, že při neúčasti bez náhrady jsou všechny náklady na účastníka automaticky vraceny zpět poskytovateli grantu a vzniklou škodu není možné z grantu hradit.

Zájem o účast v dalším roce

Školení vás zaujalo, ale nestihli jste se přihlásit? Zaregistrujte se jako zájemce na příští ročník, budete mezi prvními, kdo bude vědět o připravovaných termínech!