František Cimerman
o školení Marker vol.5

Kto si? Čo robíš?

Moje meno je Feri Cimerman a pracujem v Centre environmentálnej a etickej výchovy Živica v Bratislave. V rámci našej organizácie sa podieľam na rozvoji vzdelávacej platformy Hurá von!, ktorá sa venuje podpore outdoorového vzdelávania na školách. Momentálne tiež preberám koordináciu školami obľúbeného projektu SadOVO, v ktorom za pomoci odborníkov pomáhame školám v ich areáli vysadiť sad pozostávajúci zo starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek. Podľa možností aktívne využívam príležitosti pre lektorovanie tém s ekologickou tematikou aj pre širokú verejnosť. Keďže Živica má veľa projektov, pomáham kolegom i v ďalších témach.

 

Prečo práve Marker vol.5 ? Ako si sa k dostal k Markru vol.5 a prečo si sa prihlásil?

Marker vol.5 mi odporučila moja kolegyňa, ktorá ho v minulosti tiež absolvovala a s jeho obsahom a programovým nastavením bola veľmi spokojná. Oslovila ma s tým, že téma, ktorej sa kurz venuje mi môže padnúť vhod pri rozvoji kompetencií pre prácu s mladými ľuďmi. Informáciu o možnosti prihlásiť sa som dostal v posledný deň prihlasovania, no neváhal som a venoval som večer zodpovednej príprave prihlášky. Išlo predovšetkým o moju vnútornú motiváciu posunúť sa vpred a vzdelávať sa vo sfére, ktorá ma baví a vidím v nej aj svoje budúce pôsobenie. 

 

Čo ti dal Marker vol.5 a jeho druhá fáza?

Na druhej fáze vzdelávania sa mi páčila predovšetkým možnosť vyskúšať si teóriu v praxi, konkrétne Bloomovu taxonómiu z dielne lektorov. Najlepšie sa učím zážitkom, skúšaním si vecí a popri tom mi Marker vol.5 prináša aj možnosť praktickej negatívnej skúsenosti, kedy všetko nevyjde tak, ako si predstavujem, naplánujem a zrealizujem, čo ma v konečnom dôsledku núti premýšľať viac do hĺbky pri tvorbe vzdelávacích aktivít a nastavovaní cieľov. Nesmiem zabudnúť ani na množstvo nových poznatkov, inšpiratívnych rozhovorov s inými účastníkmi a mnoho skvelých tipov, ako pracovať so skupinovou dynamikou. Druhá fáza nám ponúkala tiež možnosť činiť sa, aktívne skúšať a preberať iniciatívu počas viacerých aktivít.

Frantisek Cimerman pri preberani certifikatu

Akú úlohu ste dostali do druhej medzifázy?

Tých úloh je viac, pre mňa je však najdôležitejšou úlohou udržať si „Marker flow“, a teda snažiť sa aktívne prenášať to, čo už viem, do praxe, resp. neupadnúť do starých koľají. Počas medzifázy máme ako účastníci 4 hlavné úlohy. Prvou je „aha“ téma – podeliť sa s kolegami v práci o tému, ktorá nás nejakým spôsobom posunula/obohatila. Druhou úlohou je príprava, realizácia a vyhodnotenie konkrétnej vzdelávacej aktivity. Treťou je zdieľanie príspevku z Markru, ktorý nás zaujal a štvrtou je s kolegami otvoriť tému inklúzie a ako s ňou v rámci našej organizácie pracujeme.

 

Ako prakticky využívaš poznatky z Markru?

Vďaka poznatkom o rôznych štýloch učenia sa som sa začal zameriavať ešte viac na pestrosť a vyváženosť aktivít pri práci s mládežou. Na druhej strane, mne tieto poznatky pomohli takmer okamžite odstrániť obavy z toho, či sa moje aktivity budú vždy všetkým páčiť a vyhovovať. Pri mnohých témach mi Marker zase potvrdil, že to, ako to robíme v našej organizácii, máme nastavené dobre, resp. ideme smerom, ktorým sa uberá i toto školenie. Aktuálne sa pri príprave aktivít snažím uchopiť Bloomovu taxonómiu. Keďže som skôr aktívny typ, nútim sa aj do samoštúdia téorie, lebo sa viem ľahko zamotať v pojmoch. Marker tiež podporuje moju kreativitu, dostávam veľké množstvo nápadov, ako pracovať so skupinou.

S akými očakávaniami si prišiel do Markru? Napĺňajú sa?

Moje očakávania vyplývali z popisu kurzu. Chcem sa zlepšiť v lektorovaní, v práci s mládežou, chcem vedieť efektívne merať dopady mojej činnosti a naučiť sa viac o téme tvorby nových vzdelávacích projektov. Tým, že sa dotýkame i tém, ktoré som možno neočakával alebo som nepovažoval v minulosti za potrebné, sa mi moje obzory rýchlo rozširujú. Celkovo som spokojný, pretože program, lektori i účastníci vytvárajú pre mňa príjemné prostredie pre osobný rast. Moje očakávania sa teda napĺňajú a verím, že úplne naplnia v záverečnej fáze projektu.

Prečo by si odporučil Marker?

Pretože je optimálne vyskladaný, prináša teóriu i zážitok, mnoho praktických poznatkov a možnosť vyskúšať si veci v praxi. Ponúka stretnutie so skvelými ľuďmi, ktorí sa venujú zaujímavej práci. Je to školenie, kde sa môžeš pýtať i proaktívne činiť, učiť sa novým veciam i cez slzy smiechu v bezpečnom prostredí.