Jana Tollarová
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec

Dlouhodobý kurz Marker do škol vytvořený specificky pro pedagogy je věnován tomu, jak využívat neformální vzdělávání ve školství, v prostředí třídy. Jana Tollarová, jedna z účastnic programu, se s námi podělila o své zkušenosti, které v rámci kurzu získala. Co je podle ní největším přínosem Markeru do škol a jaké bariéry řeší při aplikaci poznatků do praxe? I to se dozvíte v našem rozhovoru.

 

Můžete se nám v krátkosti představit?

Jmenuji se Jana Tollarová a pracuji jako učitelka 1. stupně na ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci. V současné době učím 5. třídu. Ve školství působím více jak 30 let. Práce s dětmi mě baví a naplňuje.

Proč jste se rozhodla zúčastnit školení Marker do škol?

Tento vzdělávací program mi byl nabídnut zástupci MAPu Stolové hory, kde jsem zapojena ve skupině pro čtenářskou gramotnost. Pro účast jsem se rozhodla, protože školení obsahovalo množství zajímavých témat.

Co jste si z Markeru do škol odnesla? V čem Vás obohatil? Jaké otázky a odpovědi Vám program přinesl?

Školení pro mě bylo velmi náročné, ale přínosné a obohacující. Díky němu jsem si uvědomila, že některé předložené formy a metody práce běžně používám a naučila jsem se mnohé nové. Setkání mi přinesla množství témat k zamyšlení. Například nad různými typy žáků a možnostmi předložit jim formy práce, které je uspokojí, obohatí a posunou v procesu učení. Přínosem byl také individuální mentoring školitelek a odkazy na odbornou literaturu.

Jak školení Marker do škol ovlivnilo Vaši práci?

Získané poznatky uplatňuji v praxi průběžně. Myslím, že to obohacuje mě i moje žáky. Chci je prohlubovat a využívat i nadále.

Narazila jste na nějaké bariéry, tzn. že zkušenosti, které máte ze školení Marker do školnelze uplatit nebo je to velmi složité?

Bariéry vidím v našem systému vzdělávání, které podle mě neodpovídá 21. století. Často jsou odpůrci nových metod a forem práce také rodiče.

Do školení jste se zapojily společně s vaší kolegyní, co Vám to přineslo?

To, že jsme byly do školení zapojeny s kolegyní, mi přineslo možnost společného sdílení názorů a plánování aktivit a nápadů k případnému využití v praxi.

Komu byste program Marker do škol doporučila?

Především těm pedagogům, kteří nelpí na zajetých postupech a chtějí se seznámit s novými formami a metodami pro práci s dětmi. Principy neformálního vzdělávání mají velký potenciál, který je v tomto směru možné využít.

 

Děkujeme za rozhovor!