Líba Renfusová
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec

Podle Líby Renfusové, jedné z účastnic dlouhodobého programu Marker do škol, je pro vzdělávání žáka důležitá především vnitřní motivace. Snaží se proto sebevzdělávat a hledat cesty, aby bylo učení efektivní pro obě strany. Co jí kurz Marker do škol přinesl a jak ho zpětně hodnotí se dočtete v našem rozhovoru.


Můžete se nám v krátkosti představit?

Jmenuji se Líba Renfusová. Vystudovala jsem PF UK Praha. Za svou pedagogickou praxi jsem prošla 1. stupněm ZŠ i speciálním školstvím. Ve školství pracuji již 26 let.

Kde nyní učíte?

V současné době pracuji jako učitelka na 1. stupni ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci.  V tomto školním roce učím v pátém ročníku (Čj, Mat, Člověk a svět (Čls), VV, Prč a Hv). Pravidelně se věnuji také žákům s logopedickými obtížemi v 1. a 2. ročníku.

Proč jste se rozhodla zúčastnit školení Marker do škol?

O prázdninách mě oslovila hlavní manažerka projektu vzdělávání MAP Stolové hory Ing. Lada Nevečeřalová, MBA.  a nabídla mi tento kurz. Ráda objevuji nové věci, které mi pomohou v mém osobním i profesním růstu a otevírají mi nové cesty a možnosti v oblasti zkvalitňování vzdělávání a práce s žáky a proto jsem tuto nabídku využila.

Co jste si ze školení odnesla? V čem Vás obohatilo? Jaké otázky a odpovědi Vám to přineslo?

Neformální vzdělávání mi nabídlo nový pohled na vzdělávání a práci s žáky v rámci třídy. Uvědomování si nových forem a metod práce, učebních stylů, a možnosti využití ke zkvalitnění jejich vlastního sebepoznání a způsobu učení. Uvědomila jsem si některé pojmy a postupy více do hloubky i vzájemné souvislosti. Toto vše mi pomáhá v mé každodenní práci, při plánování aktivit dlouhodobějšího charakteru, stanovení si cílů, postojů. Využívání zpětné vazby pro další práci apod.

Jak školení Marker do škol ovlivnilo vaši práci?

Při plánování více zohledňuji všechny důležité aspekty (znalosti, dovednosti a postoje). Upřednostňuji zpětnou vazbu před hodnocením. Hodnocení je pro mě žák jako celek a snažím se více podporovat a rozvíjet jeho kladné stránky a jeho zájem v určitých oblastech, pokud o to má zájem. Častěji využívám techniky pro práci ve třídě – ledolamky a energizery, které byly vždy příjemným zpestřením společných setkání.

Měla jste již možnost získané informace využít v praxi? Jaký to mělo ohlas?

Získané informace používám v praxi průběžně. Je to přínosné pro žáky i pro mě zvláště v Čls, Čj – Čtení, Mat, Vv, Prč – v rámci prolínání mezipředmětových vztahů. Jak už jsem se zmínila aktivity v rámci třídy, které se vždy setkaly s pozitivním ohlasem u žáků.

Narazila jste na nějaké bariéry, tzn. že zkušenosti, které máte ze školení Marker do škol, nelze uplatnit nebo je to velmi složité? Jaké bariéry to jsou? V čem a jak se Vám podařilo je překonat?

Jako důležitý předpoklad vzdělávání žáka vidím vnitřní motivaci, a to je opravdu velký oříšek. Doufám, že v nich zůstane zaseté semínko a na druhém stupni semínko najde úrodnou půdu. Někdy je pro mě těžší sladit jednotlivé fáze v rámci plánování znalostí, dovedností a postojů.

Co ještě chcete ze školení využít?

Motivace k učení, k sebepoznání a hodnocení, zpětnou vazbu a všechny získané zkušenosti.

Do školení jste se zapojily společně s vaší kolegyní, co vám to přineslo?

S mou kolegyní pracujeme ve stejných ročnících od 1. třídy (tj. již pátým rokem).  Jsme v úzkém kontaktu. Za tu dobu jsme realizovaly mnoho společných krátkodobých i dlouhodobých projektů. Školení nám nabídlo nový prostor ke komunikaci, sdílení nad některými aktivitami z jiného úhlu pohledu, na kterých jsme pracovaly v rámci zadaných úkolů z mezifází.

Doporučila byste školení Marker do škol? Co byste řekla?

Pokud chce někdo vzdělávat žáky jinak, tak, aby to bylo efektivní a zajímavé pro obě strany a má chuť se učit, tak určitě. Vše kolem nás se mění a vyvíjí a my bychom se měli také stále posouvat vpřed, abychom to mohli předávat našim žákům a sdílet zkušenosti s podobně naladěnými kolegy.

Co pro Vás bylo během školení největším překvapením?

Aktivní zapojení účastnic do všech nabízených aktivit i přesto, že fáze byly časově náročné a byly jsme často unavené, neboť kurz začínal v pátek odpoledne. Lektorky byly skvělé a většina setkání proběhla v místě, které bylo v dojezdu 1 hodiny pro všechny účastnice.

Děkujeme za rozhovor!