Olívia Strelková
o školení Marker vol.5

Kto si? Čo robíš?  

Volám sa Olívia Strelková a pracujem pre Amnesty International Slovensko ako koordinátorka a lektorka vzdelávania k ľudským právam. S mladými ľuďmi na školách pomocou workshopov a diskusií otváram aktuálne ľudsko-právne témy. Sprostredkúvam im tak možnosť získať vlastné skúsenosti a rozvíjať si kritické myslenie. Do svojej práce som veľmi „zažratá“, lebo ma napĺňa a vidím v nej zmysel. Vo voľnom čase rada jem a spím, no aktuálne sa snažím aj viac hýbať – aj keď naozaj nemám rada pohyb a šport – a na „staré kolená“ som začala hrávať futbal za ženstvo Futbalovej komunity Kozmos. 


Prečo práve Marker vol.5? Ako si sa k dostala k Markru vol.5 a prečo si sa prihlásila? 

V minulosti som už pár vzdelávacích aktivít pre mládež realizovala, no až v Amnesty som dostala možnosť venovať sa práci s mládežou profesionálne. Túto výzvu som prijala, no uvedomovala som si, že nemám až tak veľa skúseností. A to som chcela zmeniť. Šéf ma podporil a odporučil mi pár vzdelávacích programov a školení. Marker sa ku mne viackrát “vrátil”, odporúčanie som dostala od viacerých ľudí, ktorí sa práci s mládežou venujú a školenie absolvovali. Tak som sa prihlásila a vybrali ma, za čo som rada. 

 

Čo ti dal Marker vol.5 a jeho prvá fáza? 

Marker mi pomohol v dvoch rovinách – v rámci prvej som sa dozvedela veľa zaujímavých a inšpiratívnych informácií, zreflektovala si postoje, vyskúšala si teóriu v praxi a zlepšila si tak niektoré kompetencie pri práci s mládežou. V druhej rovine mi školenie pomohlo odbúrať mnohé pochybnosti o sebe samej, s ktorými bojujem – či už v práci alebo aj mimo nej. Vďaka prístupu, spolupráci, motivácií a spätnej väzbe od lektorov a lektoriek, ale aj účastníkov a účastníčok, som zo školenia odchádzala sebavedomejšia.

Olivia Strelkova pise na papier na skoleni Marker
Olivia Strelkova na ulici pri tvorbe situacnej analyzy na skoleni Marker

Akú úlohu ste dostali do prvej medzifázy? 

Dali sme si za cieľ zlepšenie v niekoľkých kompetenciách a časovo si stanovili do kedy splníme pár úloh, ktoré by nám k tomuto zlepšeniu mohli pomôcť – u mňa to bolo napríklad  to, aby som si prečítala Šlabikár, ktorý sme na školení dostali – túto, pomerne nenáročnú, úlohu, sa mi podarilo splniť. Zároveň si máme rozanalyzovať niektorú z našich vzdelávacích aktivít a skúsiť prísť s návrhmi, ako ju zlepšiť. Aj toto sa mi celkom dobre darí a niektoré poznatky z Markra a Šlabikára som si požičala a použila ich počas školenia pre budúcich lektorov a lektorky Amnesty. Zároveň pracujem na metodikách, ktoré majú byť zamerané na tému súhlasu a prevencie sexuálneho a sexualizovaného násilia, nakoľko plánujeme na školách robiť workshopy na túto tému. Metodika už má základy, no chcem ju doplniť aj na základe poznatkov z Markra a Šlabikára. A úlohou bolo aj to, aby sme sa nezabúdali oceniť. Povedala som si, že za každú splnenú úlohu si kúpim bratislavskú šišku. V tomto zatiaľ zlyhávam 😀 

 

Ako prakticky využívaš poznatky z Markru a ako? 

Zo školenia som si odniesla mnoho vedomostí, inšpirácie a podnetov, z ktorých som už niektoré využila pri plánovaní a realizácii tréningu, ktorý som viedla, pri písaní metodík, na ktorých pracujem, počas teambuildingu, ale aj mimo práce – veľmi u mňa napríklad zarezonovalo to, že som si vďaka prístupu lektorov a lektoriek a účastníkov a účastníčok vyskúšala, aké je to, keď sa odvážim komunikovať v tíme svoje potreby a nesnažím sa len každému vyhovieť. A teraz sa to snažím robiť častejšie. Je super, že podnety, ktoré som pretavila do svojej praxe, nepochádzajú len od lektorov a lektoriek, ale často aj od ostatných účastníkov a účastníčok.  

 

S akými očakávaniami si prišla do Markru? Napĺňajú sa?  

V prvom rade som si chcela zlepšiť kompetencie a pracovať na tom, aby som sa cítila istejšia a sebavedomejšia v práci, ktorej sa chcem venovať. Dá sa povedať, že už prvá časť školenia mi v tomto veľmi pomohla, takže očakávania sa napĺňajú. Spomínam si, že pred školením som mala pochybnosti o tom, prečo ma na školenie vybrali a obavy z toho, či budem pre skupinu prínosom. Som rada, že som mala možnosť pochopiť, že aj iní, pre mňa inšpiratívni ľudia, o sebe často takto pochybujú, že sme v tom spolu, že je to normálne a zároveň zažiť to, že viem byť aj ja zdrojom inšpirácie pre niekoho iného.  

 

Prečo by si odporučila Marker? 

Marker mi v mnohom otvoril oči. Naučila som sa veľa nových teoretických aj praktických informácií, ale zároveň veľa o sebe. Školenie ma už po prvej časti posunulo vpred profesionálne, ale aj osobnostne. Priznám sa, že som sama prekvapená, že malo na mňa až takýto efekt. Ak chce človek nadobudnúť nové poznatky o práci s mládežou a zlepšiť sa v nej, tak mu Marker odporúčam. A ak do toho pôjdete, ako bonus sa možno dozviete niečo nové aj o sebe a spoznáte nových ľudí, od ktorých sa môže veľa naučiť, navzájom sa inšpirovať a nadviazať s nimi nové spolupráce, prípadne priateľstvá.