Zuzana Chabová
o školení Marker vol.5

Kto si? Čo robíš?

Celý život se věnuji práci s dětmi a mládeží, vyzkoušela jsem si v této oblasti různé role – od vedoucího na dětském táboře, přes koordinaci vzdělávacích aktivit, úřednickou práci a nakonec jsem se dostala i do role rodiče. Mám blízko k sebeřízenému i neformálnímu vzdělávání. Přála bych si, aby měly děti i mladí lidé možnost zažívat vzdělávání, které je naplňuje a dává jim smysl. Vedu vzdělávací centrum EduCorn, kde podporujeme děti, mladé lidi a jejich rodiny v sebeřízení. Pro mladé lidi dále pořádám pobytové akce zaměřené na seberozvoj, sebepoznání a sebeřízení.

 

Prečo práve Marker vol.5 ? Ako si sa k dostala k Markru vol.5 a prečo si sa prihlásila?

K Markeru jsem se dostala vlastně náhodou na jiném školení, které vedla i část markráckého týmu. Zaujal mě způsob, jakým bylo celé školení pojato. Jednalo se zejména o úřední věci, tak jsem čekala pár nudných dní, které si někde odsedím. Odjížděla jsem nadšená. V té době jsem se začala opět více věnovat práci s mládeží a chtěla jsem své aktivity někam posunout, tak jsem se rozhodla zkusit Marker.

 

Čo ti dal Marker vol.5 a jeho druhá fáza?

Marker změnil mé vnímání o vzdělávání. Dříve jsem vytvářela různé vzdělávací aktivity hodně intuitivně a vlastně to vždy nějakým způsobem fungovalo. Díky Markeru jsem začala zapojovat do svých projektů situační analýzu a zjišťovat potřeby účastníků aktivit. Také jsem se začala zaměřovat na to, jaké vědomosti, znalosti a postoje chci účastníkům předat a kam je chci díky aktivitám posunout. Soustředím se také více na reflexe s účastníky a hodnocení aktivit. Myslím, že mé projekty nyní fungují mnohem lépe.

ucastnici marker stoja v kruhu pri aktivite
ucastnici Marker pri stole

Akú úlohu ste dostali do druhej medzifázy?

Máme připravit, zrealizovat a vyhodnotit vzdělávací aktivitu. V EduCornu spolupracujeme s mladými lidmi, které zároveň podporujeme v seberozvoji. Připravuji pro ně workshop a aktuálně jsem ve fázi, kdy zjišťuji jejich potřeby a dávám dohromady vzdělávací cíle.

 

Ako prakticky využívaš poznatky z Markru?

Od té doby, co jsem dostala do ruky Slabikář neformálního vzdělávání, ho mám položený na svém pracovním stole a často v něm listuji. Při přípravě vzdělávacích aktivit se postupně snažím zapojovat, co se na Markeru učíme (situační analýza, Bloomova taxonomie, styly učení, potřeby účastníků, vedení reflexí, hodnocení aktivity). Nové poznatky zapojuji také do sebeřízeného vzdělávání, kde mi to dává velký smysl.

 

S akými očakávaniami si prišla do Markru? Napĺňajú sa?

Já se popravdě ráda vzdělávám v oblastech, které mě zajímají. Mezi ně patří i neformální vzdělávání. Očekávala jsem, že se po Markeru zdokonalým v přípravě různorodých vzdělávacích aktivit, ale nemyslela jsem na nic konkrétního. Má představa se určitě naplnila a myslím, že Marker už teď hodně ovlivnil kvalitu mé práce v různých projektech.

Prečo by si odporučila Marker?

Marker bych doporučila hlavně kvůli týmu lektorů, kteří celé školení dělají takové, jaké pro mě je a dávají mi velkou podporu v mém učení. Vyhovuje mi, že je školení třífázové, každá fáze trvá několik dní a v mezičase máme prostor si nové poznatky rovnou zkusit v praxi. Marker je velmi intenzivní, během dne střídáme různé aktivity, vše si rovnou zkoušíme a dostáváme rychlou zpětnou vazbu.